Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Arbeidsrecht
Vergelijk

Aanmeldingsprocedure

Instroommomenten

In deze aanmeldingsprocedure voor de masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden de deadlines genoemd voor zowel de september-instroom als de februari-instroom. Merk op dat niet alle masters een februari-instroom kennen; zie onder de kerngegevens van jouw master wanneer de opleiding start. Instromen op enig ander moment is niet mogelijk.

 Schrijf je in via Studielink voor de opleiding van jouw keuze. Doe dit zo vroeg mogelijk; hiermee verkrijg je je studentnummer en UvAnetID die nodig zijn voor de verdere aanmeldingsprocedure. Als je je vóór 1 juli (resp. 1 december) inschrijft, ben je er zeker van dat je gegevens nog tijdig verwerkt worden. Studentnummers kunnen vanaf half mei worden uitgegeven.

 

Buitenlandse vooropleiding?

Studenten met een buitenlandse vooropleiding kunnen zich niet via Studielink aanmelden. Zij moeten hiervoor contact opnemen met het International Office van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: als-fdr@uva.nl, tel. 020 - 525 3359. Aan studenten met een buitenlandse vooropleiding kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, en er kan een ander collegegeldtarief gelden.

 

Interne link naar Schrijf je in via Studielink pagina

Stap 2: Doe een verzoek tot toelating

Voor 1 augustus resp. 1 januari

Vóór 1 augustus (respectievelijk 1 januari) vraag je een toelatingsverklaring aan voor de masteropleiding. Dit doe je door een digitaal intakeformulier in te vullen.

Een uitdraai van het formulier stuur je, samen met een gewaarmerkte kopie van je juridische wo-diploma en cijferlijst, op naar de faculteit:

  • Bureau Studiebegeleiding FdR
    Postbus 1030
    1000 BA Amsterdam

 Zorg dat de faculteit de stukken vóór 1 augustus resp. vóór 1 januari in haar bezit heeft.

Als je op de genoemde deadline nog niet over je diploma beschikt, dan heb je t/m 31 augustus resp. 31 januari de tijd om een gewaarmerkte kopie van je diploma (of afstudeerverklaring) en bijbehorende cijferlijst te overhandigen. Haal je deze deadline ook niet, dan is instromen per 1 september resp. 1 februari niet mogelijk.

 

 NB Studenten die hun toelatende diploma (of schakelprogramma) aan de UvA hebben behaald, hoeven geen papieren documenten op te sturen. In dat geval volstaat de digitale aanmelding.

 

Als je aan alle voorwaarden voldoet stuurt de faculteit het bewijs van toelating naar de centrale studentenadministratie van de UvA (zelf ontvang je een kopie hiervan).

Stap 3: Meld je aan voor de mastervakken

Half juli resp. januari/december

Je moet je zelf aanmelden voor de mastervakken die je het komende semester wil gaan volgen. Dit kan vanaf ongeveer half juli (voor de februari-instroom vanaf januari/december).

De aanmeldingsperiode voor het onderwijs is kort en de deadline strikt. Mocht je tijdens de aanmeldingsperiode nog geen definitief bericht over je toelating hebben ontvangen, meld je dan evengoed aan voor het onderwijs. Na de deadline kun je je niet meer aanmelden voor de vakken van dat semester. 

 

Aanmelden voor vakken verloopt via SIS en je UvAnetID. In de UvA Studiegids vind je onder het studieschema van jouw opleiding welke vakken onderdeel uitmaken van je programma.

Stap 4: Betaal het collegegeld en voltooi je inschrijving

Voor 1 september resp. 1 feburari

Je inschrijving is voorlopig; pas nadat je bent toegelaten en je aan alle andere inschrijfvoorwaarden hebt voldaan (zoals de betaling van het collegegeld) is je inschrijving definitief.

 

Voltooi je inschrijving als masterstudent bij de UvA vóór 1 september resp. 1 februari. Via Studielink kun je dit proces volgen.

 

Interne verwijzing naar Betaal het collegeld