Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Inhoud selectieprocedure

Premaster Geneeskunde

Kennistoets

De kennistoets bevat de volgende onderdelen:

 • Fysiologie van hart & circulatie, nieren en longen
 • Moleculaire Biologie
 • Celbiologie & histologie
 • Biochemie van nucleïnezuren, suikers, eiwitten en vetten
 • Anatomie en embryologie & anatomie in relatie tot de radiologie
 • Infectie en het immuunsysteem
 • Hormonale regulatie/endocrinologie
 • Geselecteerde medische basisvakken, waaronder farmacologie, genetica, pathologie, en epidemiologie.

Je kennis van infectie, farmacologie, genetica, pathologie, epidemiologie en hematologie moet op het niveau zijn van het eerste jaar van de bachelor Geneeskunde, de overige vakken op het eindniveau van de bachelor Geneeskunde. Je kunt je voorbereiden door de stof zelf te bestuderen. De  leerstof en enkele voorbeeldvragen vind je via:

Literatuur t.b.v. zij-instroom master Geneeskunde en

Voorbeeldvragen Kennistoets

Assessment vaardigheden en professioneel gedrag

Het assessment bevat de volgende onderdelen:

 • kort gesprek met een acteur en de observatie van die interactie door een AMC-docent;
 • een discussie met een AMC-docent over een medisch-ethisch onderwerp.

Hiermee schatten we je persoonlijke kenmerken en communicatieve vaardigheden in. Deze toets moet voorspellen of je in staat bent de versnelde leerlijn professioneel gedrag te volgen in de premaster.

Het selectiegesprek  

In dit gesprek wordt je interactiecompetentie beoordeeld, in het bijzonder je studievaardigheden. Er wordt vooral gekeken of de kandidaat in staat is de premaster te volgen.

Inventarisatie EVC's

In willekeurige volgorde:

 • de academische prestaties inclusief scriptie over een wetenschappelijke verrichting;
 • de kennis en vaardigheden met betrekking tot wetenschappelijk werk;
 • de kennis en vaardigheden met betrekking tot patiëntenzorg;
 • onderscheidende kwaliteiten, zoals een doorlopen honourstraject of informeel equivalent daarvan;
 • professioneel gedrag;
 • gevolgde onderwijsonderdelen in het honoursonderwijs/de keuzeonderwijsruimte van de eigen bacheloropleiding.