Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master Geneeskunde

Toelatingseisen

Pre-master Geneeskunde

Om mee te doen aan de selectie voor de instroom 2019-2020 moet je uiterlijk op 1 juli 2019 in het bezit kunnen zijn van een wo- of hbo-bachelor diploma. Afhankelijk van je bachelor diploma kunnen er aanvullende eisen worden gesteld aan je vooropleiding.

Let op: indien je al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland studeert of hebt gestudeerd kom je niet in aanmerking voor deelname aan het zij-instroomprogramma.

Toelatingseisen tot de selectieprocedure

  • Nederlands wo-bachelor diploma binnen het domein Gezondheidszorg (het CROHO-register is hierin leidend);
  • Bachelor diploma van een Nederlands University College (liberal arts en sciences) met een major in the sciences;

Met deze diploma’s ben je direct toelaatbaar tot de selectieprocedure.

  • wo-diploma buiten het domein van de gezondheidszorg: vakken wiskunde A (of A1,2)  of B (of B1, B1,2), natuurkunde (1) en scheikunde (1) dienen op vwo-niveau behaald te zijn;
  • hbo-bachelor diploma: vakken wiskunde A (of A1,2)  of B (of B1, B1,2), natuurkunde (1) en scheikunde (1) dienen op vwo-niveau behaald te zijn;

Voldoe je niet aan alle eisen, dan ben je deficiënt.

  • Buitenlands bachelor diploma: het eindniveau van de buitenlandse opleiding moet gelijk gesteld worden aan het eindniveau van een Nederlands bachelor diploma en de vakken wiskunde A (of A1,2)  of B (of B1, B1,2), natuurkunde (1) en scheikunde (1) dienen op vwo-niveau behaald te zijn en NT2, programma II niveau dient behaald te zijn.

Voor de beoordeling van je buitenlands bachelor diploma en bepaling van deficiënties stuur je je complete dossier naar ons op. Inclusief de vak beschrijvingen. Dit hoeven nog geen gewaarmerkte kopieën te zijn.
De toelatingscommissie beoordeelt je dossier en je ontvangt bericht over eventuele deficiënties. De uiterlijke termijn voor inlevering van je dossier is 1 december 2018 voor de selectieprocedure voor collegejaar 2019-2020.

Op 1 maart 2019 mag er nog maximaal 1 deficiëntie open staan. Vóór 15 augustus 2019 moet de laatste deficiëntie weggewerkt zijn. 

Je mag maximaal twee maal deelnemen aan de selectieprocedure pre-master van de Universiteit van Amsterdam in het Amsterdam UMC, locatie AMC.