Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Carrièreperspectief

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek

 • Arbeidsmarkt

  Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld werk vinden bij de volgende instanties en organisaties:

  • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) (Justitiële) Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg Plus instellingen
  • Jeugdzorgaanbieders (dagbehandeling, pleegzorg, gezinstherapie)
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Forensisch Psychiatrische instellingen
  • Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking
  • (Speciaal) Onderwijs
  • politie, rijks-, regionale en lokale overheid

  In samenwerking met forensisch orthopedagogen zetten forensisch specialisten, juristen, opsporingsambtenaren en cultureel antropologen maatschappelijke problemen om in toekomstgerichte oplossingen.

 • Klinische registratie en vervolgopleidingen

  De masteropleiding Forensische orthopedagogiek (inclusief een klinische stage) zal in combinatie met een voldoende orthopedagogisch vakkenpakket in de bachelor Pedagogische wetenschappen kwalificeren voor de NVO (de Nederlandse vereniging van (Ortho) Pedagogen en Onderwijskundigen) registratie als basis orthopedagoog.

  Om in Nederland als orthopedagoog te kunnen werken in de jeugdzorg moet je geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd Voor meer informatie over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en over registratie bij SKJ in relatie tot de NVO registraties al basis orthopedagoog, zie https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/werkvelden/jeugdhulp/stichting-kwaliteitsregister-jeugd.aspx en www.skjeugd.nl.

  Wil je na het afronden van je universitaire studie een postacademische studie volgen tot Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog, dan is het goed je tijdig te verdiepen in de toelatingsvoorwaarden

  Zie voor meer informatie www.nvo.nlwww.rino.nl en www.vlogo.nl.