Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)
Vergelijk

Thema: Week tegen Kindermishandeling

Van 15 t/m 21 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Om deze week extra aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp maakte prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, samen met collega's van Zuyd Hogeschool en de provincie Limburg, een webinar gericht op studenten en docenten: hoe alert zijn studenten – de professionals van morgen – en docenten op signalen die wijzen op mishandeling om vervolgens acties te ondernemen die slachtoffers stap voor stap naar een oplossing leiden? We stelden een aantal vragen aan Xavier Moonen naar aanleiding van dit webinar.

Het webinar is heel nadrukkelijk gericht op studenten; hoe zij kunnen aanlopen tegen signalen van kindermishandeling. Vanwaar deze keuze?

Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste kunnen kindermishandeling of huiselijk geweld een rol spelen of gespeeld hebben in het leven van een student, en gevolgen ervan spelen misschien nu nog een rol. Door dit te signaleren kunnen studenten passende hulp krijgen. Een tweede reden is dat studenten op enig moment in hun directe omgeving te maken kunnen krijgen met kindermishandeling. Ten derde is het heel goed denkbaar dat onze studenten in hun professionele carrière te maken krijgen met kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat zij signalen leren herkennen, kunnen leren ondersteunen en indien nodig kunnen doorverwijzen.

Wat is er nodig om studenten beter toe te rusten om goed te kunnen handelen bij signalen van kindermishandeling?

In de opleiding kunnen we aandacht besteden aan het leren signaleren van kindermishandeling, het voeren van een gesprek hierover, het bieden van passende ondersteuning, de sociale kaart/het netwerk dat wij in Nederland hieromtrent hebben ingericht en aan de verplichtingen die bij een beroep als orthopedagoog horen, zoals de kindcheck en de meldcode. Maar ook studenten voorbereiden op de eigen emoties die een rol kunnen spelen bij vermoedens van kindermishandeling – zoals in het webinar geïllustreerd wordt – en hoe hiermee om te leren gaan, kunnen onderdeel van het curriculum zijn. Daarbij is kindermishandeling een onderwerp dat op verschillende plekken in de opleiding terug zou moeten komen, met steeds andere accenten, en niet in één module weggestopt moet worden. Maar het begint met awareness dat kindermishandeling en huiselijk geweld soms veel dichterbij zijn dan we denken.

Waar lopen docenten tegenaan als het gaat om dit onderwerp?

Docenten zijn niet altijd handig als het gaat om het signaleren dat er iets zou kunnen spelen in het leven van de student of bij collega’s, of gespeeld heeft. Uit veel gesprekken met docenten weet ik, en dat wordt ook in het webinar verwoord, dat docenten het moeilijk vinden om hieromtrent gesprekken te voeren. Ook hebben lang niet alle docenten de vaardigheden om te kunnen coachen bij belangrijke thema’s zoals hierboven verwoord. Daar moet in een klinische opleiding echter wel in voorzien worden, anders kunnen studenten hun toekomstige professionele rol onvoldoende waarmaken.

Wat hoop je dat de kijker van dit webinar in ieder geval oppikt?

Ik hoop dat studenten en docenten kennisnemen van de ernst van de problematiek en van de reflecties van hun collega’s op hoe je er als student en docent mee te maken kunt krijgen. De opleiding moet een veilige omgeving zijn voor iedereen en moet er aan bijdragen dat professionals geen kind in de steek laten. Als iedereen ermee kan instemmen dat alle aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld vanzelfsprekend een plek in het curriculum van de opleidingen gaan krijgen, dan ben ik tevreden.

Benieuwd naar het webinar?

Het webinar is te zien via  Het is geproduceerd in een coproductie van de Provincie Limburg en de Zuyd Hogeschool en wordt gepresenteerd door Simone van Trier. Aan tafel zitten naast Xavier Moonen, ervaringsdeskundigen, studenten, docenten en Veilig Thuis.

Support nodig?

Mocht het bekijken van het webinar gebeurtenissen of gevoelens oproepen die je welzijn of studievoortgang in de weg staan, dan is het belangrijk dat je dit aankaart. Dit kan bijvoorbeeld bij je huisarts, maar ook bij een studentendecaan of studentenpsycholoog, of bij een betrokken docent die je verder kan helpen.

Bijdrage van de programmagroep Forensische Orthopedagogiek; Xavier Moonen en Hanneke Creemers

Webinar Samen tegen geweld

Bekijk hiernaast het webinar Samen tegen geweld