Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Staats- en bestuursrecht (Publiekrecht)

Vakken Staats- en bestuursrecht

Benieuwd naar de vakken die je kunt volgen? Lees de uitgebreide vakbeschrijvingen in de Studiegids.

Naar het studieschema in de Studiegids

European Integration and National Constitutions

European Integration and National Constitutions is uniek in zijn soort in Nederland en voor veel studenten een eyeopener. Volgens het Hof van Justitie van de EU heeft het EU-recht op eigen kracht voorrang op alle nationale recht, zelfs het constitutionele (Costa\ENEL-arrest).

Dat standpunt is in Nederland aanvaard, maar in veel andere lidstaten niet. Daar is het EU-recht om democratische en rechtsstatelijke redenen aan grenzen gebonden. Die grenzen vloeien o.a. voort uit de nationale constitutionele identiteit, die tegelijkertijd obstakels opwerpt voor verdere Europese integratie.

Kernvak Staatsrecht I

‘Meedenken’ met de Staatscommissie bezinning parlementair stelsel die door het kabinet Rutte wordt ingesteld? Dat kan in Kernvak Staatsrecht I: het constitutionele recht van de politieke instituties.

Dit vak gaat in op de klassieke thema’s van het ‘politieke’ constitutionele recht: voldoet ons vertegenwoordigende stelsel nog? Wat is daarin de plaats van referenda? Zou de minister-president direct gekozen moeten worden? Is de Eerste Kamer niet te sterk?

Vrijheid van meningsuiting in rechtsvergelijkend perspectief

Mag men een politica een ‘vieze, vuile zeug’ noemen, mag men de islam als een ‘gezwel’ betitelen en in hoeverre mag een politicus zich negatief uitlaten over bepaalde bevolkingsgroepen? Dat zijn vragen naar de grens van de vrijheid van meningsuiting. Deze vragen worden niet in elk land hetzelfde beantwoord.

Comparative constitutional law

Altijd al willen weten of de Amerikaanse president de macht heeft over het Supreme Court? Of waarom de Britten zo’n moeite hebben met de EU en het EVRM? Waarom Duitsland een militante democratie is? Dan is het vak Comparative Constitutional Law iets voor jou.

Vreemdelingenrecht

In zeven werkcolleges wordt het nationale toelatingsbeleid in Europees en internationaal rechtelijk perspectief besproken. Studenten werken aan opdrachten en schrijven een annotatie bij actuele jurisprudentie. Er wordt gewerkt met peer-reviews en er is veel ruimte voor discussie. 

Coördinerend docent Tesseltje de Lange is zelf ooit begonnen als vreemdelingenadvocaat. Nu is zij naast docent ook vicevoorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Persbericht Van AZC naar een baan