Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Strafrecht (Publiekrecht)

Rijnhard Haentjens

Bijzonder hoogleraar Financieel strafrecht

Rijnhard Haentjens
Foto: Jeroen Oerlemans

Ik ben bijzonder hoogleraar Financieel strafrecht. De kern van mijn onderzoek spitst zich toe op financiële fraude - denk aan oplichting, faillissementsfraude, beleggingsfraude, witwassen - en de strafbaarstellingen daarvan, alsook de (Europese) strafrechtelijke handhaving.

Daarnaast ben ik op dit moment raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, waar ik recentelijk 18 jaar raadsheer/vicepresident was in de economische en fraudekamer.

Ik heb meegewerkt aan het losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (onder redactie van Duisterwinkel en Melai), in het bijzonder het hoger beroep in strafzaken. Andere onderwerpen waarover ik gepubliceerd heb, zijn de Opiumwet, de internationale rechtshulp in strafzaken, straftoemeting, hoger beroep en financieel strafrecht. Bovendien ben ik eindredacteur van het Straftoemetingsbulletin en is medewerker van de NJFS (Nederlandse Jurisprudentie, feitenrechtspraak strafzaken).