Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bestuur en Beleid

Bestuur en Beleid is een specialisatie binnen de studie Politicologie. Het programma verschaft inzicht in de wijze waarop binnen het openbaar bestuur, non-profit- en koepelorganisaties wordt omgegaan met maatschappelijke problemen en is gericht op het oplossen van deze problemen.

Studiegids

Download flyer Bestuur en Beleid

Voor wie

  • Studenten die zich willen verdiepen in beleidsvraagstukken die relevant zijn voor hun hoofdstudie;
  • Studenten die zich willen kwalificeren voor een functie in het openbaar bestuur, non-profit- enkoepelorganisaties.

Ingangseisen

  • WO-studenten met een afgerond eerste jaar;
  • Deze minor is niet toegankelijk voor HBO-studenten

Aanmelden

  • Meld je aan voor de minor via het aanmeldformulier in de studiegids (aanmelden is verplicht).
  • Studenten van andere universiteiten moeten zich bij de UvA inschrijven als bijvakstudent.

Kerngegevens

Bestuur en Beleid
Studielast 30 EC, 1 jaar
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Vooropleiding nodig
Start September