Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Conservering en restauratie

De minor Conservering en restauratie geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis, met een accent op preventieve conservering. De minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica gezamenlijk.

Studiegids

De minor Conservering en restauratie biedt:

  • een zelfstandige en intensieve introductie op het gebied van conservering en restauratie en alle aspecten die hiermee samenhangen;
  • een voorbereiding op de vierjarige vervolgopleiding tot restaurator na de bachelor;
  • een goed begrip van wat conserveren en restaureren inhoudt en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn;
  • de gelegenheid een overwogen keuze te maken voor een van de tien specialisaties in de Engelstalige master Conservation and Restoration of Cultural Heritage: Book and Paper, Contemporary Art, Glass and Ceramics, Historic Interiors, Metals, Paintings, Photography, Technical Art History, en Wood and Furniture. 

Vervolg je studie met een master

Een afgeronde minor Conservering en restauratie biedt een uitstekende voorbereiding op de Engelstalige master Conservation and Restoration of Cultural Heritage

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op. 

Aanmelden

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Lees meer over minors in de geesteswetenschappen

Conservering en restauratie
Vorm Voltijd
Studielast 30 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September