Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor Esthetica

Esthetica

De interdisciplinaire minor Esthetica biedt een filosofische reflectie op kunst. Termen zoals mimesis, representatie, symboliek, vorm en expressie worden in veel kunst- en cultuurdisciplines gebruikt, maar niet altijd in dezelfde betekenis. In deze minor worden de verschillende invalshoeken met elkaar in verband gebracht en kernbegrippen in hun historische context geplaatst.

Studiegids

In de verplichte modulen Inleiding Esthetica (6 EC) en een Inleiding in de cultuurfilosofie (6 EC) wordt een gemeenschappelijk begrippenkader ontwikkeld en worden de studenten vertrouwd gemaakt met een aantal voor de contemporaine esthetica relevante stromingen en uitgangspunten, zoals formalisme, neodialectiek, fenomenologie, hermeneutiek, semiotiek, (post)structuralisme en deconstructie. Daarnaast kiezen studenten een of twee modules waarin verder wordt ingegaan op meer specialistische thema's op het gebied van de esthetica.

Deze minor is vooral bedoeld voor studenten kunst- en cultuurwetenschappen die behoefte hebben aan filosofische reflectie op de grondslagen van kunstwetenschap, en voor studenten filosofie die kennis willen maken met filosofische benaderingen van de verschillende kunsten.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op.

Aanmelden

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Lees meer over minors in de geesteswetenschappen

Esthetica
Vorm Voltijd
Studielast 30 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September