Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor Geschiedenis

Geschiedenis

Historici bestuderen menselijk handelen en samenlevingen in het verleden en de veranderingen die deze in de loop van de tijd hebben ondergaan. In de minor Geschiedenis verwerf je niet alleen kennis van en inzicht in het verleden (‘knowing history’) maar leer je ook hoe je dat verleden wetenschappelijk kunt bevragen, onderzoeken, interpreteren en presenteren (‘doing history’).

Studiegids

Door het verleden zelf te bestuderen en daarover te debatteren krijg je inzicht in de ontwikkelingen die het verleden en heden hebben beïnvloed, en die mede vorm geven aan de toekomst. Juist in een tijd van nepnieuws, big data, globalisering, terrorisme, heroplevend nationalisme, veranderende internationale verhoudingen, #metoo en felle discussies over de grondslagen van de Westerse cultuur en samenleving zijn historische kennis, en de vaardigheden om informatie te kunnen selecteren en kritisch te duiden en ontwikkelingen in een historisch perspectief te kunnen plaatsen relevanter dan ooit.

Vervolg je studie met een master

De minor Geschiedenis kan een goede voorbereiding zijn op een van de volgende masterprogramma’s in Geschiedenis aan de UvA: 

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op. 

Aanmelden

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Lees meer over minors in de geesteswetenschappen

Geschiedenis
Vorm Voltijd
Studielast 30 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September