Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor HvA Information Systems

HvA Information Systems

Deze minor is interessant voor HvA-studenten met een achtergrond in informatiewetenschappen. In de minor bestudeer je het creëren, analyseren, onderhouden, en ontsluiten van informatie in verschillende vormen, variërend van tekstuele informatie tot algemene perceptie. De verbanden tussen deze onderwerpen worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek bestudeerd. Deze minor is met name geschikt voor studenten met een achtergrond in informatietechnologie, maar met interesse in de methodes en technieken die achter vele hedendaagse informatietoepassingen liggen variërend van zoekmachines, tot sociale netwerk websites.

Studiegids

 

Toelating:

  • Overleg vooraf met de coördinator van de minor is noodzakelijk.
  • Als je toegelaten bent moet je je a) voor de minor zelf in SIS aanmelden en moet je je vervolgens ook b) per vak apart in SIS aanmelden
  • Om je aan te melden voor de vakken en voor de minor zelf, zie de webpagina van de bacheloropleiding Informatiekunde. Mocht je problemen hebben bij het aanmelden voor de vakken via SIS stuur dan tijdens de aanmeldingsperiode een mail naar vakaanmelding-fnwi@uva.nl­ Aanmelding voor het vak is inclusief tentamen en eventueel hertentamen.
  • Aanmelden als bijvakstudent; Studenten van buiten de UvA moeten zich, voorafgaand aan de inschrijving bij de opleiding, eerst als bijvakstudent registreren via studielink . Zie aanmelden bijvakvoor meer informatie.
HvA Information Systems
Studielast 30 EC, 1 jaar
Voertaal Nederlands