Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies

In deze minor leer je de werkelijkheid van het Midden-Oosten te doorgronden en actuele ontwikkelingen in hun samenhang te zien.

Studiegids

Deze minor kan, afhankelijk van de gekozen keuzevakken, geheel in het Engels worden gevolgd.

In deze interdisciplinaire minor staat de cultuur en maatschappij van het moderne Midden-Oosten centraal. In het dagelijkse nieuws is het Midden-Oosten prominent aanwezig. Dat geldt in de eerste plaats waar het de politiek betreft - denk aan de revoluties die in 2011 losbrandden, ‘Islamitische Staat’ en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar ook cultuur en godsdienst van het Midden-Oosten komen regelmatig in de media aan de orde. Daarbij kun je denken aan discussies over mensenrechten en lijfstraffen, maar ook aan islamitische kunst en Arabische literatuur. Het Midden-Oosten wordt vaak voorgesteld als een enigma. De minor leert studenten om de werkelijkheid van het Midden-Oosten te doorgronden, en ontwikkelingen in hun samenhang te zien.

Het vak The Middle East: History, Politics and Economy geldt als het ingangsvak van deze minor. Een alternatief aanvangspunt in semester 1, blok 1 is Arabische cultuur, islamitische beschaving (600-1600) of in semester 2, blok 2 Cultuur en maatschappij in het moderne Midden-Oosten.  De student kiest vervolgens uit de keuzevakken tot een totaal van 30 EC. De keuzeruimte biedt de student de mogelijkheid om zich meer cultureel-historisch of juist sociaal-politicologisch te ontwikkelen.  

Masterprogramma

De minor Midden-Oostenstudies is - naast een bachelordiploma - de ingangseis voor de master Midden-Oostenstudies (traject Midden-Oosten).

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op. 

Inschrijven

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Lees meer over minors in de geesteswetenschappen

Midden-Oostenstudies
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 30 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September