Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor Politicologie

Politicologie

De minor Politicologie wordt aangeboden door de opleiding Politicologie aan studenten die basiskennis en inzicht willen verwerven in politieke processen. Het gaat daarbij om zowel politiek conflict als om samenwerking en om de verschillende manieren waarop macht wordt uitgeoefend, gecontroleerd en ingeperkt in verschillendelanden in de wereld. De minor biedt een brede politicologische basis.

Studiegids

Voor wie?

Het programma is met name geschikt voor studenten die:

  • geïnteresseerd zijn in hedendaagse politieke ontwikkelingen.
  • een functie nastreven waarbij kennis van politieke verhoudingen van belang is, bijvoorbeeld in de journalistiek, bij een NGO of politieke partij, als campagnemedewerker of lobbyist.

Ingangseisen:

Afgerond eerste jaarvan een universitaire bachelor. De minor is niet mogelijk na een HBO-propedeuse.

Aanmelden:

1) Studenten van andere universiteiten moeten zich bij de UvA inschrijven als bijvakstudent, zie
http://www.studielink.nl.
2) Meld je aan voor de minor via het aanmeldformulier in de studiegids.
3) Schrijf je daarna in voor de vakken via SIS.

Informatie:

Voor vragen over de inschrijving en administratie kunt u contact opnemen met minor-csw@uva.nl

 

Politicologie
Studielast EC,
Voertaal Nederlands, Engels
Toelatingseisen Vooropleiding nodig
Start September