Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Togaminor: rechtsstaat, beroepsethiek en integriteit voor juristen

De Togaminor levert een bijdrage aan het oordeelsvermogen en de academische vorming van de jurist. Als student word je uitgedaagd om op verantwoorde wijze zelf afwegingen te maken.

Informatie over de Togaminor in de Studiegids

Deze minor besteedt aandacht aan de rechtsstatelijke context waarin juristen, en in het bijzonder de juridische togadragers, functioneren. De specifieke beroepsethische en gedragsrechtelijke kaders van de belangrijkste juridische rollen in de rechtsstaat worden behandeld. En wat is je rol als jurist in relatie tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering? Uiteraard komt de organisatorische en sociaalpsychologische context waarin juristen werken ook uitgebreid aan bod.

Hoogleraren uit de praktijk

Vier praktijkhoogleraren (leerstoel Openbaar Ministerie, leerstoel Rechtspleging, Leerstoel Advocatuur, en de Leerstoel Toegang tot Recht) nemen een deel van de hoorcolleges voor hun rekening. De minor zal dus niet alleen een serieuze bijdrage leveren aan je academische en professionele vorming, maar kan ook rol spelen bij je loopbaanoriëntatie.

Overzicht vakken

Toelating

  • Studenten Rechtsgeleerdheid en studenten van universitaire interdisciplinaire studies, zoals PPLE, AUC en Europese studies die een 'law track' volgen. Volg je een universitaire bacheloropleiding, maar voldoe je niet aan de toelatingseis en wil je toch graag de minor volgen? Neem dan contact op met de coördinator. Deze minor is niet toegankelijk voor hbo-studenten.
  • NB 1: Deze minor is geen voorwaarde voor toelating tot de togaberoepen. Een aan de UvA voltooide bachelor Rechtsgeleerdheid met een daarna voltooide juridische master heeft altijd civiel effect.
  • NB 2: De minor dient in beginsel als geheel te worden gevolgd. Voor ALF-studenten zijn de afzonderlijke vakken wel los te volgen.
Download de folder (pdf)

Vragen?

mw. mr. dr. drs. I. (Iris) van Domselaar

Stuur een e-mail aan de coördinator

Kerngegevens

Togaminor: rechtsstaat, beroepsethiek en integriteit voor juristen
Studielast 15 EC, 6 maanden
Voertaal Nederlands