Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen nodigt 'niet-studenten' uit om tussen de reguliere studenten plaats te nemen in de collegebanken.

Aanbod 

Het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen biedt elk semester cursussen aan die kunnen dienen als verbreding of verdieping van de kennis of ervaring die elders in het hbo of wo is opgedaan. Ook kunt u kennismaken met de verschillende deelgebieden binnen de Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het aanbod aan cursussen en uitgebreide beschrijvingen, vindt u in de UvA Studiegids. Wanneer u een bepaalde cursus wilt volgen die niet als Open UvA College wordt aangeboden, kunt u contact opnemen met de Onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen om te informeren naar de eventuele mogelijkheden.

Zoek een cursus

  • Open de UvA Studiegids.
  • Klik op het tabblad 'Vak';
  • Stel de filter in de linker kolom bij 'Overige' in op 'Open UvA College'.
  • Stel de filter bij 'Onderwijsinstellingen' in op 'College Pedagogische en Onderwijswetenschappen'.
  • Wanneer u een cursus heeft gevonden die u graag wilt gaan volgen, houdt u dan rekening met de hieronder genoemde deadlines en voorwaarden.
  • Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Deadlines aanmeldingen
 

Semester 1 
(31 augustus 2020 t/m 29 januari 2021)

Deadline aanmelding: dinsdag 23 juni 2020

Na de deadline kan men zich alleen voor de beschikbare plaatsen aanmelden. Op de volgende data sluit de algehele aanmelding:

Blok 1 31 juli 2020
Blok 2 1 oktober 2020
Blok 3 1 december 2020

 

Semester 2
(1 februari t/m 25 juni 2021)

Deadline aanmelding: dinsdag 15 december 2020

Na de deadline kan men zich alleen voor de beschikbare plaatsen aanmelden. Op de volgende data sluit de algehele aanmelding:

Blok 1 4 januari 2021
Blok 2 1 maart 2021
Blok 3 30 april 2021


Toelating

De Open UvA Colleges van het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen staan open voor alle geïnteresseerden. Om aan een collegereeks deel te kunnen nemen, dient uw voorkennis echter wel vergelijkbaar te zijn met het niveau van de andere studenten. Dat wil zeggen dat u ten minste dient te beschikken over een vwo-diploma of een hbo-(propedeuse)diploma. De precieze ingangseisen en of gewenst is dat u vooraf contact opneemt met de vakcoördinator staan per cursus vermeld in de UvA Studiegids.

Aangezien voor elke cursus slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, worden aanmeldingen behandeld in volgorde van binnenkomst van inschrijving en betaling. Reguliere studenten hebben daarbij voorrang. Mochten er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, of de cursus kan om andere redenen geen doorgang vinden, dan ontvangt u daarvan bericht. Het volledige inschrijfgeld wordt dan zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

Toetsvorm en verzilvering studiepunten

Na afloop van elke collegereeks kunt u tentamen afleggen; dit is echter niet verplicht. U heeft daarnaast recht op één herkansing. Legt u het tentamen met succes af, dan ontvangt u een certificaat. Een aantal cursussen hebben verplichte werkgroepen.  Raadpleeg de studiehandleiding voor de exacte eisen die voor de cursus gelden.

Kosten

De kosten bedragen € 75 per studiepunt, inclusief tentamen. Per cursus staan 3, 6 of 9 studiepunten geprogrammeerd, waarbij één studiepunt staat voor 28 uren studiebelasting (volgen van colleges, zelfstudie en voorbereiding op colleges en tentamens). Literatuur is niet bij het cursusgeld inbegrepen. Wel inbegrepen zijn: het bijwonen van alle cursusbijeenkomsten en de beoordeling van het afgelegde tentamen, inclusief  één herkansingsmogelijkheid. U krijgt als contractstudent een UvAnetID. Met dit UvAnetID kunt u inloggen in de digitale systemen van de UvA zoals SIS, UvAmail, UvAvpn en Canvas. In Canvas dient u zich zelf aan te melden voor de desbetreffende cursus.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk, tot aanvang van het onderwijsblok. U ontvangt restitutie van het door u betaalde bedrag bij annulering tot 3 weken van te voren; daarna wordt € 75 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na aanvang ontvangt u geen restitutie van het betaalde bedrag.

Corona

In verband met de RIVM-maatregelen zal het onderwijs (in het eerste semester) vermoedelijk volledig online worden verzorgd.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Aanmelding

U kunt zich voor Open UvA Colleges van het College of Child Development and Education aanmelden via onderstaand formulier. Aanmelden voor studiejaar 2020-2021 is mogelijk vanaf 1 juni 2020. De exacte aanmeldingsperiodes en deadlines staan hierboven vermeld.
Nadat u bent geplaatst, ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Vorm Kortlopend, open uva-college, module
Studielast EC,
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Januari, februari, april, juni, september, oktober