Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

The Next Big Thing (NL)

In de afgelopen tien jaar zijn enorme sprongen voorwaarts gemaakt in de wetenschap. Het is moeilijk te geloven hoeveel we te weten zijn gekomen over planeten buiten ons zonnestelsel, en beeld je nu nog maar eens een leven zonder kunstmatige intelligentie in. We kunnen nu stamcellen programmeren, maar is dit wel ethisch te verantwoorden? En wat is de volgende stap? Hoeveel meer verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekkingen zullen we meemaken in de komende tien jaar? En hoe zullen die ons leven veranderen?

Samen met vooraanstaande onderzoekers bespreken we hoe de nabije toekomst van de wetenschap eruitziet, alsmede de grote vragen en dilemma’s.

Gastsprekers zullen vanuit (1) inhoudelijke, (2) ethische, (3) maatschappelijke en (4) historische perspectieven spreken over the next big thing in uiteenlopende vakgebieden, van de sociale wetenschappen tot de levenswetenschappen en van de natuurwetenschappen tot de geesteswetenschappen.

 

De coördinator Rens Bod zal the next big thing in de loop van de geschiedenis bespreken, van kleitabletten tot  de supercomputer. Konden we the next big thing ooit voorspellen in de geschiedenis? Deze colleges worden afgewisseld met gastsprekers die reflecteren over wat zij zien als de volgende grote stap in hun vakgebied. Het programma ziet er als volgt uit:

8 februari: Prof.dr. Rens Bod: Inleiding: Hoe wetenschap de wereld verandert -- patronen en principes
15 februari: Prof.dr. Rens Bod: Natuur- en cultuurwetenschappen vergeleken: eenheid of tegenstelling?
22 februari: Prof.dr. Gianfranco Bertone (UvA): The Next Big Thing in Cosmology (Engelstalig)
1 maart: Prof.dr. Inger Leemans (VU/KNAW): The Next Big Thing in de Geschiedwetenschap
8 maart: Prof.dr. Marcel Worring (UvA): The Next Big Thing in de Kunstmatige Intelligentie
15 maart: Prof.dr. Marcel Levi (UMC/NWO): The Next Big Thing in de Geneeskunde
22 maart: Prof.dr. Cyriel Pennartz (UvA): The Next Big Thing in de Neurowetenschappen
5 april: Prof.dr. Bert Weckhuysen (UU): The Next Big Thing in de Scheikunde
12 april: Prof.dr. Amade M’Charek (UvA): The Next Big Thing in de Antropologie  
19 april: Prof.dr. Heleen de Coninck (Radboud/TUE): The Next Big Thing in de Klimaatwetenschap
26 april: Prof.dr. Rens Bod, Hoe kunnen we de Next Big Thing voorspellen? Het nut van mislukte kennis. 

Naast een overzicht van de stand van zaken in de verschillende wetenschapsgebieden, zal veel ruimte zijn voor discussie.  

Coördinator 

Dr. Rens Bod.

Toelatingseisen

Dit vak is toegankelijk voor tweede- en derdejaars UvA-bachelorstudenten en andere geïnteresseerden, zoals contractstudenten en bijvakstudenten van een Nederlandse hogeschool of universiteit.

UvA-masterstudenten kunnen alleen deelnemen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Stuur een e-mail naar keuzeonderwijs-iis@uva.nl om je op de wachtlijst te plaatsen. Eén week voor aanvang van het vak hoor je of je wel of niet mee kunt doen. 

Rooster

Je kunt het rooster vinden op Datanose
Het onderwijs wordt in principe op campus gegeven. Als de coronamaatregelen worden aangescherpt, kunnen we echter genoodzaakt zijn om (een deel van) ons onderwijs online te organiseren. Voor en tijdens de cursus word je geïnformeerd over de laatste coronamaatregelen. Het cursusgeld voor contractanten blijft ongewijzigd.

Lees als contractstudent de vakspecifieke informatie zorgvuldig door, aangezien de keuzevakken variëren in mogelijkheden voor contractstudenten.

Aanmelding

UvA-bachelorstudenten kunnen zich aanmelden in SIS vanaf 6 december tot één week voor aanvang van het vak (zoek naar vakcode 5512TNBT6Y). Andere geïnteresseerden, zoals contractanten en bijvakstudenten aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, kunnen zich vanaf 6 december tot één week voor aanvang van het vak inschrijven door dit formulier in te vullen. Als het niet lukt om je in te schrijven, neem dan contact met ons op via keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Kosten

Zie de website.

Meer informatie

SDGs in het onderwijs van het IIS

Het IIS streeft ernaar actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en poogt de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) in dit vak te integreren. Bezoek de website van de SDGs voor meer informatie over deze doelen.

Facts & Figures
Mode Short-term
Credits 6 ECTS,
Language of instruction Dutch
Starts in February