Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Waarom deze masterclass?

Specifieke doelgroep

Lees meer
Ervaren professionals binnen het domein stedelijke ontwikkeling

Intensief

Lees meer
Een hoge mate van interactie

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor ervaren professionals van publieke en private partijen die betrokken (willen) zijn bij de stedelijke ontwikkeling en/of duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Beleidsmakers, planologen, stedenbouwkundigen, landschapskundigen van ministeries, provincies en gemeenten, adviseurs op het gebied van ruimtelijk ontwikkeling en beleid en vastgoedprofessionals werkzaam bij woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het programma is bovendien bedoeld voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en toezichthouders die behoefte hebben aan verdieping. Dit programma helpt je om je kennis en begrip van de verschillende aspecten zoals hierboven beschreven te verdiepen en deze met elkaar te verbinden. Om zo tot een integrale duurzame ontwikkeling van de stad te komen.

Contact

Heb je vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Esther Verhamme. 

E: academy@uva.nl
T:  06 28759774

Inhoud masterclass

Het programma bestaat uit een serie van in totaal 8 modules. Uitgangspunt is een brede, integrale benadering van duurzaamheid. Dat betekent niet alleen fysieke aspecten, techniek en innovatie, maar evenzeer aandacht voor de sociale kant van duurzame stedelijke ontwikkeling. Om die met elkaar te verbinden krijgen de deelnemers verschillende praktische hulpmiddelen aangereikt.

Gestreefd wordt steeds naar een zeer praktische invulling en vooral een hoge mate van interactie. Daarbij is er volop ruimte voor discussie, vragen en eigen inbreng van deelnemers. Het is immers geen cursus, maar een serie masterclasses. Daarbij leren deelnemers niet alleen van de (gast)docenten, maar evenzeer van elkaar.

Copyright: UvA Academy
Ik stop de kennis elke week in mijn rugzakje, dat daardoor steeds ‘groener’ wordt. En in mijn werk ga ik daar dan mee aan de slag of deel ik het met collega’s. Marco Bouwman, Stedenbouwkundige bij Gemeente Veere
Modules
 • 1. De opgaven voor de stad en de Duurzaamheidsagenda voor de stad van de toekomst

  Interactieve introductie van het programma waarbij we samen met de deelnemers de opgaven voor de stad voor de toekomst verkennen en aldus tot een duurzaamheidsagenda proberen te komen. Samen met Verali von Meijenfeldt, programmamanager Global Cities Europe en City Executive Amsterdam bij Arcadis, vergelijken we die uitkomsten met o.a. die van recente Nederlandse en Europese studies over duurzame stedelijke ontwikkeling en de stad van de toekomst. Dat gebeurt op interactieve wijze, waarbij de deelnemers een gezamenlijke opdracht meekrijgen die als het ware een rode draad vormt gedurende de gehele masterclassreeks. Aan het einde moet dat een handreiking vormen voor een brede en uniforme benadering van duurzaamheid voor de gebouwde omgeving. 

 • 2. De energieopgave voor de gebouwde omgeving

  Met Boris Hocks (POSAD & Generation Energy), auteur van o.a.het boek Klimaat Energie Ruimte.
   

 • 3. Grondstoffen en materialen en transitie naar een circulaire economie

  Met Gerard Roemers (Metabolic), senior-adviseur.

 • 4. De klimaatadaptieve en natuurinclusieve stad

  Met Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw), auteur van diverse boeken over klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen, waaronder Groenblauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden.

 • 5. Sociale duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn

  Hoe gaan we de stedelijke transitie zo maken dat de gezondheid en het welzijn van de bewoners voorop staat? Sander van der Ham neemt de deelnemers mee door zijn werkzaamheden als stadspsycholoog en projectleider in participatie- en co-creatieprojecten bij STIPO en het Thuismakerscollectief. Sander is tevens auteur van het boek Buurten samen bouwen.

 • 6. Samenwerken en veranderen, Governance & Transitional Configuration. Verdieping en reflectie

  Met prof. dr. John Grin en Theo de Bruijn. John is één van de grondleggers van het transitiedenken in Nederland en ontwikkelde een in de praktijk beproefde methode voor het ontwerpen van effectieve en maatschappelijke legitieme transitiestrategieën o.a. voor energie en kringlooplandbouw. 
  Cees Anton de Vries (Origame) verzorgt een workshop waarbij we alles wat we in de masterclass hebben meegekregen met elkaar verbinden. Aan de hand van een even eenvoudige als effectieve 2 x 2 vragenmethode stellen we ons o.a. de vragen: ‘wat vind jij nou écht belangrijk?’ en ‘wat heb je daarvoor nodig?’. Je kijkt voorgoed anders tegen je werk aan als het gaat om duurzaamheid.
  We nemen met Bas van de Griendt even een stap terug: wat heb je geleerd tijdens de masterclass? Hoe maak je de vertaalslag naar je eigen praktijk?

 • 7. Excursie: Duurzame stedelijke ontwikkeling in de praktijk

  We bezoeken in deze afsluitende bijeenkomst praktijkvoorbeelden van duurzame stedelijke ontwikkeling. 
  We gaan op excursie naar Bajeskwartier Amsterdam, waar we te gast zijn bij gebiedsontwikkelaar AM. Zij transformeren de voormalige Bijlmerbajes tot een gecombineerd en duurzaam woon- en werkgebied. Duurzaamheid is immers een leidend principe voor de (her)ontwikkeling van dit gebied. Alle eerder in deze masterclasses behandelde aspecten van duurzaamheid (technisch én sociaal) komen daar samen in één project. 
  We krijgen een rondleiding en praten met vertegenwoordigers van niet alleen AM, maar ook de gemeente Amsterdam over de werkwijze, het beleid en de praktijk van duurzaamheid. Daarbij gaan we ook in op welke rol en bijdrage publieke en private partijen kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de stad voor de toekomst. 

 • 8. Terugkomdag

  Op deze terugkomdag zijn we te gast bij een van de deelnemers. Het programma wordt in samenspraak met de deelnemers opgesteld.

Copyright: UvA Academy
Eigenlijk is het een soort van veel-gangen-diner wat je krijgt voorgeschoteld. Daarbij hoef je niet alles even lekker te vinden of het allemaal op te eten. Soms neem je maar een klein beetje. Maar je wilt het wel allemaal proeven, want zonder al die gangen is het menu niet compleet. Rosemarie Ampting, Directeur Waterschap Rijn en IJssel

Samengesteld en begeleid door

dr. Bas van de Griendt

dr. Bas van de GriendtIs oprichter en eigenaar van Stratego Advies,
adviesbureau voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving, een onderwerp waarover hij ook regelmatig publiceert. Bas is docent bij verschillende beroepsopleidingen voor de vastgoedsector, waaronder die van NEPROM, ASRE en NRP Academy.