Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Op donderdag 15 januari 2015 organiseerde het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) een debat over Engelstalig onderwijs.

Het debat werd gevoerd naar aanleiding van het 'Manifest voor het behoud van het Nederlands' dat op 27 oktober 2014 door het ACASA-bestuur is ontvangen. Gert Jan van Wijngaarden (Archeologie UvA en lid van het dagelijks bestuur van ACASA) trad op als moderator.

Het panel bestond uit 5 leden: Piet Gerbrandy (Latijn, UvA), Emilie van Opstall (Grieks, VU), Jan Willem van Henten (Religiewetenschappen, UvA), Jan Paul Crielaard (Archeologie, VU) en Thomas Hart (researchmaster-student Classics, VU). 

Duidelijke conclusies konden uit het debat niet echt worden getrokken. Wel waren er een aantal punten die steeds terugkwamen. Op hoofdlijnen waren dat:

  • Zowel voor- als tegenstanders vonden het niet goed om de dwingende verplichting op te leggen dat al het onderwijs in alle vakken in het Engels gegeven wordt. Er zou meer moeten worden nagedacht over het waar wel en waar niet en zo ja, op welke manier wel en welke manier niet. Het is niet zo dat alles of alleen in het Nederlands of alleen in het Engels moet. Kortom: flexibiliteit moet kunnen.
  • De noodzaak om studenten te bekwamen in ‘internationaal Engels’ als voorbereiding op een wetenschappelijke of internationaal georiënteerde carrière werd onderkend, maar de vraag is of dat alleen kan door opleidingen volledig Engelstalig te maken.
  • De invoering van de Engelse taal belast de docent en de student. Daarmee kan de kwaliteit omlaag gaan. Om dat te voorkomen dient er ondersteuning voor docent en student te komen.

Gert Jan van Wijngaarden schreef een uitgebreider verslag over de discussiemiddag.

Lees het volledige verslag (pdf, 3 pagina's)

Ook Folia Magazine was aanwezig en schreef een verslag over de discussiemiddag.