Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het bachelorvak 'The Trade of Economics' en het mastervak 'Looking at 17th Century Dutch Paintings' hebben de Onderwijsprijs 2017 gewonnen. De uitreiking vond op 6 juni plaats in de VOC-zaal van het Bushuis/Oost-Indisch Huis.

'De Onderwijsprijs zit in onze cultuur', zei decaan Fred Weerman in zijn openingswoord, refererend aan de cultuur binnen de faculteit die de kwaliteit van academisch onderwijs centraal stelt. De Onderwijsprijs wordt uitgereikt aan een bachelorvak en een mastervak. Het vak moet zich onderscheiden door de innoverende onderwijsvorm en hoge waardering onder studenten.

'The Trade of Economics'

Van vier genomineerde vakken werd de inhoud en opzet in vogelvlucht gepresenteerd. Allereerst het bachelorvak ‘The Trade of Economics’ van de opleiding Europese studies. Drs. Paul Teule en derdejaars student Lotteke Blok presenteerden het vak, dat bestaat uit vier intensieve weken met iedere week een pittige opdracht. Tijdens de opdrachten leren studenten te reflecteren op fenomenen uit de economie. Het vak laat zien dat economie een geesteswetenschap is, die om geesteswetenschappers vraagt.

Drs. Paul Teule en student Lotteke Blok. De Onderwijsprijs voor het bachelorvak 'The Trade of Economics'. Foto: Wouter van der Wolk.

'De wereld van de Mens'

Prof. dr. Irene Zwiep, dr. Piet Gerbrandy en student Minouche Jansen presenteerden vervolgens ‘De wereld van de Mens: Inleiding in de geesteswetenschappen’ over wat de mens tot mens maakt. Onderwerpen als gender, de schepping van de aarde, en de oorsprong van taal komen door middel van literatuuronderzoek aan bod. De vorm van student-led onderwijs laat zien dat wanneer de student meer verantwoordlijkheid krijgt en de lat hoog wordt gelegd, dit resulteert in kwalitatief hoog onderwijs.

'Looking at 17th Century Dutch Paintings'

Vervolgens presenteerden dr. Elmer Kolfin en student Xuan Li het mastervak ‘Looking at 17th Century Dutch Paintings’ van de opleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen. Studenten moeten in dit vak antwoord leren geven op cruciale kwaliteitsvragen. 'Wat maakt een schilderij goed?' 'Waarom is dit schilderij beter dan een ander?' Xuan Li vertelde vol enthousiasme dat ze nooit had gedacht, dat ze zich na het volgen van één vak een connoisseur zou durven noemen. Omdat studenten daadwerkelijk zelf ‘het veld’ in gaan en de kunst onderzoeken, blijkt dit toch mogelijk te zijn.

Dr. Elmer Kolfin en student Xuan Li. De Onderwijsprijs voor het mastervak ‘Looking at 17th Century Dutch Paintings’. Foto: Wouter van der Wolk.

‘Multimediaal Onderzoeksjournalistiek Project’

Dr. Mirjam Prenger en student Marlie van Zoggel presenteerden het vak ‘Multimediaal Onderzoeksjournalistiek Project’ van de opleiding Journalistiek en Media. Studenten worden binnen korte tijd klaargestoomd voor een toekomst als onderzoeksjournalist. Als echte journalisten werken zij in teamverband en presenteren zij hun werk aan de Nederlandse pers en media. Meerdere projecten van het vak hebben het landelijke nieuws gehaald.

'Duivels moeilijk'

Het was voor de jury geen makkelijke opgave om uit deze vakken de beste twee te kiezen. In de woorden van juryvoorzitter dr. Carlos Reijnen was het zelfs: 'Duivels moeilijk'. Met verhitte hoofden keerde de jury, bestaande uit docenten en studenten, na het beraad terug in de VOC-zaal.

De keuze viel op het bachelorvak ‘The Trade of Economics’. Onder andere de jaarlijkse aanscherping en inspirerende functie binnen de faculteit droegen bij aan de keuze. Het mastervak ‘Looking at 17th Century Dutch Paintings’ ging ook met de prijs naar huis, mede om de verbinding tussen het werkveld en de universiteit.