Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Fryske Akademy heeft in opdracht van de Taalunie een onderzoek uitgevoerd naar de contactvariëteiten Fries-Nederlands in Fryslân. De aanleiding tot het onderzoek was de aanvraag van Het Bildts, om erkend te worden als regionale taal.

De contactvariëteiten zijn ontstaan door het contact tussen het Fries en het Nederlands. De varianten die in het rapport aan de orde komen, zijn: het Stadsfries (van Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Kollum, Leeuwarden, Sneek en Stavoren), Het Bildts, Het Amelands, het Terschellinger Midslands en het Zuid-Lauwerslands.

Het onderzoek ligt in lijn met het Implementatieplan taalvariatie  van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek was de aanvraag van Het Bildts, om erkend te worden als regionale taal. Het Bildts is uiteindelijk niet als aparte cultuurtaal beschouwd, maar als contactvariëteit tussen het Nederlands en het Fries. De Nederlandse Taalunie heeft vastgesteld dat contactvariëteiten beter ondersteund moeten worden. Daarom is samen met de Fryske Akademy besloten om te onderzoeken hoe ze op het gebied van de contactvariëteiten meer taalkundig kunnen samenwerken. Dit rapport is daar een eerste resultaat van.

Meer informatie

Dhr. drs. P. (Pieter) Duijff

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde