Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Mediawetenschappers Jori Snels en Sal Hagen, historicus Rosa de Jong en gebarentaalwetenschapper Cindy van Boven ontvangen via het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen financiering voor hun promotieonderzoek aan de UvA. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

De gehonoreerde voorstellen:

Jori Snels (Amsterdam School for Cultural Analysis)
Vooruitblikken: China’s Verbeelding van de Toekomst in Digitale Kunst
China spurt naar een digitale toekomst. In het Westen wordt de toekomst van China vaak verbeeld als een dystopie, terwijl de Chinese overheid juist een utopisch toekomstbeeld propageert. Jori Snels onderzoekt de alternatieve toekomstbeelden die voorkomen in Chinese digitale kunst. Hoe verbeelden en construeren Chinese digitale kunstwerken de toekomst van China, en wat zijn de sociale en politieke implicaties daarvan? Het project bestudeert welke verbeeldingen van toekomstige hyper-urbanisatie, lichaamsaanpassingen en surveillance worden geanticipeerd en geambieerd in Chinese digitale kunst, en analyseert die verbeeldingen met behulp van posthumanistische theorieën en object-georiënteerde ontologie.

mw. J. (Jori) Snels MA

Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Sal Hagen (Amsterdam School for Cultural Analysis)
“Is this /ourguy/?”: Een Studie naar Politieke Identiteitsvorming binnen Anonieme Online Subculturen 
Dit onderzoek bestudeert hoe online politieke subculturen digitale objecten gebruiken om een politieke identiteit te vormen. Deze online subculturen zijn de laatste jaren steeds meer in politieke opspraak geraakt, met name omdat ze een rol zouden spelen in een 'online cultuuroorlog'. Hoe kan het dat zonder persoonlijke connecties en duidelijke gebruikersidentiteiten deze gezichtsloze groepen zich toch als politieke groeperingen kunnen vormen? Kunnen we de culturele producties van deze subculturen, zoals memes, hergebruiken om te bestuderen hoe ze hun identiteit construeren en hoe dit betrekking heeft op politieke groepsvorming?

dhr. S.H. (Sal) Hagen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Media & Cultuur

 

Rosa de Jong (Amsterdam School of Historical Studies)
Van Europese havens naar een Caraïbisch thuis: oorlogsvluchtelingen op doortocht
In de Tweede Wereldoorlog bereikten ongeveer driehonderd, voornamelijk joodse, vluchtelingen vanuit Nederland het Caraïbisch gebied na een vlucht door grotendeels bezet Europa. Zij arriveerden in landen met multiculturele samenlevingen onder verschillende koloniale regimes. Historicus Rosa de Jong onderzoekt hoe de wisselwerking tussen regeringsinstanties en de agency van de vluchtelingen – hun vermogen tot handelen – het verloop van hun vlucht en hun leven erna beïnvloedde. Het onderzoek hoopt bij te dragen aan inzicht in overzeese vluchtmigratie in oorlogstijd.

Cindy van Boven (Amsterdam Centre for Language and Communication)
Een typologisch en theoretisch perspectief op reduplicatie in Nederlandse Gebarentaal
Reduplicatie is een veelvoorkomende manier om woorden te vormen in zowel gesproken taal als gebarentaal. Reduplicatie houdt in dat een (deel van een) woordstam herhaald wordt. Dit onderzoek omvat het eerste volledige overzicht van reduplicatie in de Nederlandse
Gebarentaal. De functies van en beperkingen op reduplicatie van zowel naamwoorden als werkwoorden zullen worden beschreven. Naast beschrijving biedt het onderzoek ook een typologisch en een theoretisch perspectief op het fenomeen. Allereerst zullen de resultaten worden vergeleken met eerdere bevindingen in zowel gebarentaal als gesproken taal. Daarnaast zullen de patronen geanalyseerd worden in een gerenommeerd taalkundig model, namelijk Optimality Theory.

Gebarentaal aan de UvA is uniek als wetenschappelijke discipline in Nederland.

NWO

Promoties in de geesteswetenschappen

De toekenningen maken deel uit van het programma Promoties in de geesteswetenschappen van NWO. Het doel van dit programma is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. Per gehonoreerd project wordt een matchingsbijdrage van ten minste 20 procent geleverd door de instelling die de aanvraag heeft ingediend.

Bron: NWO

 

Zie ook
Mediastudies aan de UvA
Geschiedenis aan de UvA
Gebarentaal aan de UvA