Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Zeven promovendi ontvangen van de Faculteit der Geesteswetenschappen een Finishing Fellowship voor de afronding van hun promotie-onderzoek: Hongmei Fang en Thom Westveer (Amsterdam Centre for Language and Communication), Özge Calafato, Wouter Capitain en Halbe Kuipers (Amsterdam School for Cultural Analysis), en Sophie van Ginneken en Annemiek Houwen (Amsterdam School of Historical Studies).

Met de Finishing Fellowships ondersteunt de faculteit buitenpromovendi die hun projecten bijna hebben afgerond door ze de financiële zekerheid en vrijheid te bieden om zich te concentreren op het laatste jaar van hun onderzoek. De zeven promovendi zijn verbonden aan de onderzoeksscholen Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) en Amsterdam School of Historical Studies (ASH) en hun fellowships beginnen vanaf 1 januari 2020. Een overzicht van de projecten van de betreffende promovendi is hieronder te vinden.

Posing for the Republic: Identity and Modernity in Turkish Vernacular Photographs from the 1920s and 1930s

Özge Calafato (ASCA)

This research project focuses on photographic representations of the urban upper and upper-middle classes in Turkey in the 1920s and the 1930s in the context of a society undergoing rapid secularization and modernization. It investigates the ways in which newly minted Turkish citizens used portrait photography in and outside the studio to perform and negotiate a new national identity following the foundation of the Republic in 1923.

Postcolonial Polyphony: Edward Said’s Work on Music

Wouter Capitain (ASCA)

In this dissertation, I study the intersection between musicology and postcolonial studies through an in-depth analysis of Edward Said’s writings on music. I argue that Said’s work, traversing as it does the fields of postcolonial theory, political activism, and musicology, itself requires a polyphonic perspective to make this musical dimension audible and to analyze how it intersects with his interventions in postcolonial theory and politics. By studying unpublished materials – the scarcely examined Edward W. Said Papers, which preserve a comprehensive collection of his drafts, lecture notes, teaching materials, personal correspondence, and audiovisual materials – I move beyond the academic fixation on and authority of published texts, and instead foreground the multivocality of his legacy.

Sentence-Final Particles in Mandarin

Hongmei Fang (ACLC)

The meanings and functions of Mandarin sentence-final particles are notoriously elusive and surprisingly controversial. Thus, most research is devoted to clarifying the functions of individual particles in specific contexts, with much less attention being paid to the explanations of their highly restricted order. This project aims first of all to explore the functions of individual particles, with particular focus on le, ba and ne, then to find the full range of combinatory possibilities of particles, and finally to provide a systematic explanation for it.

Amsterdam City of Sights. Over de rol van architectuur in de toeristische beeldvorming en de wording van een toeristische stad, 1840-heden

Sophie van Ginneken (ASH)

Sinds de opkomst van het massatoerisme, in de eerste helft van de 19e eeuw, heeft Amsterdam zich ontwikkeld van een handels- en productiestad tot een site of pleasure. Toerisme heeft daarin mede sturing gegeven: het bepaalt vandaag de dag in grote mate het beeld en het gebruik van de stad, én het draagvlak van veel economische en culturele voorzieningen. In het proces van toeristificatie is architectuur een belangrijke component. Doordat de toeristische ervaring in essentie een visuele praktijk is, spelen gebouwen, bij wijze van versteende geschiedenis, en als uitdrukking van lokale identiteit, een sleutelrol. Dit brengt mij tot de centrale vraag van dit onderzoek: hoe is het toeristisch beeld van Amsterdam sinds 1840 getransformeerd, en welke rol speelt architectuur hierin?

Drs. S.F.L. (Sophie) van Ginneken

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis

Beeldvorming en historisch redeneren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs met betrekking tot het thema de ontwikkeling van de Nederlandse staat en democratie

Annemiek Houwen (ASH)

Leerlingen vormen niet alleen een beeld van het verleden op basis van de verhalen die door de docent, schoolboeken en andere leermiddelen worden aangereikt, maar ze leren ook dat deze verhalen constructies zijn en ontwikkelen vaardigheden om gegeven verhalen kritisch te analyseren en zelf tot een adequaat beeld te komen. In veel landen is het geschiedenisschoolboek toonaangevend in de klas en dit geldt ook voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs. In deze dissertatie wordt onderzoek gedaan naar welke beelden in de schoolboeken worden gepresenteerd en welke beelden leerlingen in de bovenbouw van het vwo zich vormen ten aanzien van het thema ‘De ontwikkeling van de Nederlandse staat en democratie’ en in hoeverre ze deze beelden kritisch kunnen benaderen.

What cannot be seen: a pedagogy of the image, and modes of existence in modern political film

Halbe Kuipers (ASCA)

This study is first and foremost a Nietzschean study of the morals of today. Not being able to see differently is at the heart of our problem as humans. It is to see the world merely in the image of the human: perception is shaped in its image, always subjecting the world to its limited perspective. Working across three modern political films, Episode III: Enjoy Poverty (2008), Those Who Feel the Fire Burning (2014), Stones Have Laws (2018), this project looks to see how images create other modes of existence. Through a philosophy of the image, the problems are opened beyond the human political sphere and become ones that are seen through direct perception. 

How society shapes language: feminization and gender mismatches in French and German

Thom Westveer (ACLC)

In languages that display overt gender marking, such as French and German, superlative partitive constructions (e.g. the youngest of the students) can present a challenge with respect to gender agreement.

(1) La/Le              plus jeune            des nouveaux étudiants                s’appelle Marie.

      The .F/.M      most young        of the new.M.PL student.M.PL   is called Marie

In a mixed group of females and males, group nouns are typically in the default masculine plural form (étudiants in (1)). If we select a female from this group, we could refer to her by using the feminine superlative form la plus jeune, but this results in a clash between the feminine superlative and the default masculine group noun étudiants. We could also use the masculine superlative form le plus jeune to refer to the female Marie, opting for agreement with the group noun’s grammatical gender, but then we are left with a masculine superlative that refers to a female, which is not that obvious either. The central aim of my PhD project is to further explore gender agreement in partitive constructions. I do not limit myself to French, but also investigate the same phenomenon in German, as this language presents similar agreement challenges.

Dr. T.J.T. (Thom) Westveer

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen