Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Promovenda Cindy van Boven is onlangs begonnen aan haar onderzoek naar reduplicatie in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Reduplicatie is een proces waarbij een (deel van een) gebaar of woord herhaald wordt, om zo een nieuwe betekenis te vormen. Het onderzoek wordt gefinancierd door NWO.

Reduplicatie komt onder andere voor in meervoudsvorming: in NGT wordt het meervoud van het zelfstandig naamwoord 'boek' bijvoorbeeld gevormd door het gebaar te herhalen. In veel talen – zowel gebarentalen als gesproken talen – is reduplicatie een productief middel om zo nieuwe betekenissen te vormen. Ook werkwoorden kunnen geredupliceerd worden in veel talen, bijvoorbeeld om aan te geven dat iets niet eenmalig is, maar herhaaldelijk gebeurt.

Vergelijking met andere talen

Tot nu toe is reduplicatie in NGT nog niet systematisch beschreven – de eerste uitgebreide beschrijving ervan is dan ook het doel van dit project. Een vraag die wordt gesteld is bijvoorbeeld: welke gebaren kunnen reduplicatie ondergaan, en welke niet? Met andere woorden, wat zijn de restricties op reduplicatie in NGT? De uitkomsten zullen vergeleken worden met reduplicatie in andere gebarentalen, maar ook met reduplicatie in gesproken talen. Dat laatste is interessant, omdat het ons meer inzicht geeft in de invloed van modaliteit op reduplicatie.

C.M.J. (Cindy) van Boven MA

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalwetenschap