Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De master Stadsgeschiedenis lanceert in nauwe samenwerking met docenten Architectuurgeschiedenis een vernieuwd studieprogramma. Steden zijn complexe fenomenen en bestaan uit zowel mensen als stenen; meer expertise op en aandacht voor het gebied van architectuurgeschiedenis zorgt zodoende voor een completer beeld, leggen Tim Verlaan (Stadsgeschiedenis) en Petra Brouwer (Architectuurgeschiedenis) uit.

Verlaan en Brouwer over de nieuwe samenwerking: ‘Docenten van geschiedenis en architectuurgeschiedenis (onderdeel van kunstgeschiedenis) zorgen gezamenlijk voor de vormgeving van het onderwijs. Door deze samenwerking gaan we in de opleiding meer kijken naar gebouwen en de gebouwde omgeving. Waar stadsgeschiedenis normaliter begint met het kijken naar de context en de maatschappelijke omgeving van een stad, begint architectuurgeschiedenis bij de gebouwen – andersom dus.’

De opleiding wordt tevens praktijkgerichter. Twee nieuwe vakken vormen hiervoor een mooie illustratie: De praktijk van de stad, waarin studenten werken aan een concrete casus aangeleverd door een opdrachtgever zoals de gemeente, en De stad in het archief, waar studenten hands-on aan de slag gaan met uiteenlopende primaire bronnen. ‘Er komt dus meer aandacht voor het beroepsveld,’ aldus Verlaan en Brouwer.

Verlaan voegt toe dat ook het onderzoeksgestuurd onderwijs wordt uitvergroot. ‘We laten studenten in grotere mate een bijdrage leveren aan het lopend onderzoek van docenten en zodoende waardevolle ervaring opdoen.’

Tim Verlaan (foto Eduard Lampe)
Copyright: FGw, Eduard Lampe
De stenen en de mensen zijn niet van elkaar los te koppelen. De stad verdient dus een interdisciplinaire benadering. Tim Verlaan

Interdisciplinair

Een van de aanleidingen voor het aangaan van de samenwerking was het al bestaande vak De digitale stad, een vak dat volgens Verlaan erg aanspreekt. 'Studenten leren hierin historische gegevens met behulp van technische systemen (GIS) om te zetten naar 3D-reconstructies van verdwenen stadslandschappen. Hier bestond dus al een samenwerking, en die wordt nu verder uitgebreid.'

Verder was het voor de docenten al duidelijk dat de samenwerking een logische stap zou zijn. Verlaan: 'Steden zijn complexe fenomenen. Ze bestaan uit stenen en mensen: die twee elementen zijn niet los te koppelen. De stad verdient dus een interdisciplinaire benadering.’

Completer beeld

Meer expertise op en aandacht voor het gebied van architectuurgeschiedenis zorgt voor een completer beeld van de stad. Verlaan: ‘Architectuur kan onder andere worden gebruikt om politieke ideeën terug te zien in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van sociale woningbouw. Ook de invloed van grote, globale processen op stadsbewoners – bijvoorbeeld het toenemende toerisme in Amsterdam en het bijbehorende veranderende winkelaanbod in het centrum – kun je pas echt begrijpen als je tevens naar de inrichting van de stad kijkt.’

De brede benadering van de stad binnen de opleiding zorgt ervoor dat studenten de kennis en vaardigheden opdoen om steden en hun bewoners te begrijpen. Dat is van grote waarde in een tijd waarin de wereld steeds sneller verstedelijkt.

Op vrijdag 1 mei gaf de opleiding een speciale voorlichtingsronde via Zoom. Mastercoördinator Clé Lesger en docenten Tim Verlaan (stadsgeschiedenis) en Petra Brouwer (kunstgeschiedenis) lichtten het nieuwe programma toe en beantwoordden vragen van studenten. Tevens werd een documentaire vertoond en besproken over een woningbouwproject in St. Louis, Missouri (VS), dat symbool is komen staan voor het falen van het modernisme.

Tim Verlaan sluit af: ‘In de voorlichting laten we goed zien dat steden plekken zijn waar je samenkomt. Dat dit nu digitaal moest plaatsvinden zet op scherp wat we nu allemaal moeten missen in deze coronatijd. Het is dus een erg actueel onderwerp.'

mw. dr. P.A. (Petra) Brouwer

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis

dhr. dr. T. (Tim) Verlaan

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Geschiedenis