Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studenten en universiteiten hebben ernstig te lijden onder de afsluiting van de maatschappij. De regering mag de studenten niet aan hun lot overlaten, en daar is in alle onzekerheid van het moment wel degelijk iets aan te doen, betogen de afdelingsvoorzitters van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Onderstaand opiniestuk verscheen op woensdag 13 mei in NRC.

Sinds het begin van de coronacrisis werken docenten op de universiteiten ontzettend hard om het onderwijs online voort te zetten. Maar wij maken wij ons als hoogleraren en afdelingsvoorzitters in de Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA) zorgen over onze studenten, en over de onzekerheid voor nieuwe studenten. Vreemd genoeg lijkt de positie van studenten in het wetenschappelijk onderwijs nagenoeg geheel uit beeld te zijn geraakt in de politiek en in de publieke opinie.

Maar ook studenten van universiteiten hebben ernstig te lijden onder de afsluiting van de maatschappij.

  • Stages bij instellingen en organisaties in binnen- en buitenland zijn stil gezet en kunnen dus niet voltooid worden binnen de geplande termijn.
  • Buiten- en binnenlandse excursies zijn uiteraard onmogelijk, waardoor de reizen door ander werk vervangen moet worden. Dergelijke onderdelen kun je echter moeilijk door online-onderwijs vervangen, want de oorspronkelijk inhoud kan niet simpelweg op die manier worden vervangen.
  • Veel studiemateriaal in bibliotheken en archieven is ontoegankelijk, waar vooral studenten bij BA- en MA-scripties tegenaan lopen. Anders dan veel mensen denken is echt niet alles digitaal beschikbaar, waardoor je steeds moet proberen onderwerpen zodanig bij te stellen dat het toch een scriptie op kan leveren.
  • Ook al doen we op de universiteit ons uiterste best om studenten niet te duperen en proberen we zoveel mogelijk hun programma online te laten doorgaan, het ligt nogal voor de hand dat studenten achter gaan lopen.
  • Van de kant van minister Van Engelshoven hebben we alleen vernomen dat zij studenten er op attent maakt dat het studiejaar tot 1 september loopt en dat het met herkansingen dan wel zal lukken, en dat studenten geld kunnen bij lenen. Dat steekt erg pijnlijk af tegenover de terecht ruimhartige regelingvoor bijvoorbeeld ZZP’ers.
  • De algemene onzekerheid zal zeker van invloed zijn op de aanmelding van nieuwe studenten. Dat kan in volgende jaren weer flinke gevolgen hebben voor de financiering van de opleidingen, die het bijv. in de Geesteswetenschappen toch al erg krap hebben.

We mogen de studenten niet aan hun lot overlaten en daar is in alle onzekerheid van het moment wel degelijk iets aan te doen. Zo lijkt een door de overheid betaalde verlenging van de studieduur nogal voor de hand te liggen. Daarnaast zijn andere maatregelen nodig om het studenten mogelijk te maken hun studie te vervolgen en af te maken, zonder dat zij zich nog dieper in de schuld moeten steken.

Het is bovendien hoog tijd om vertrouwen te geven aan aankomende studenten, ook die uit het buitenland bij ons komen studeren, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat het wel degelijk mogelijk en zinvol is om in september aan een universitaire studie te beginnen. Dit zijn kwesties die niet door de afzonderlijke universiteiten kunnen worden opgelost, maar waarin de regering en zeker minister Van Engelshoven van OCW zo snel mogelijk actie moeten ondernemen.

Ons lijkt het hoog tijd dat dit gebeurt, want uitspraken die enig houvast kunnen bieden voor studenten en aan studie-kiezers zijn broodnodig.

Ondergetekenden zijn hoogleraar en afdelingsvoorzitter in de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Lex Bosman
Jeroen de Kloet
Jeannette Schaeffer
Beate Roessler
Caroline Kroon
Remieg Aerts
Arjen Versloot
Gerard Steen

 

Gerelateerde info