Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

NRC heeft een artikel gepubliceerd over ongewenst gedrag, dat gaat over een docent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Het artikel schetst een heftig beeld van het gedrag van deze medewerker en van de algemene sfeer binnen de opleiding.

We betreuren het ten zeerste dat deze studenten dit hebben moeten ervaren. Voorop staat dat studenten te allen tijde in een veilige omgeving moeten kunnen studeren. De studenten hebben geen klacht willen indienen of willen meewerken aan het onderzoek van de ombudsfunctionaris. Er is wel drie keer een melding gedaan waarna de desbetreffende docent is aangesproken op zijn gedrag en dit ook direct aanpaste. Binnen de opleiding is een verbetertraject in gang gezet.  

Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp. Het moet bespreekbaar zijn, in de organisatie én in de media. Aan een artikel over ongewenst gedrag, over wat dat met de getroffenen doet, over het omgaan met anonieme klachten hebben we daarom meegewerkt.

Het beeld dat het NRC-artikel schetst op basis van anonieme bronnen vinden we echter zeer onevenwichtig. Met wederhoor van de docent en zijn directe collega’s is aantoonbaar onvoldoende gedaan. Het suggereert bovendien dat er met meldingen niets gebeurd is, terwijl dat wel het geval is. Het doet daardoor helaas geen recht aan de omstandigheden van deze complexe casus. Dit hebben we NRC voorafgaand aan de publicatie gemeld; zie de brief die hieronder te downloaden is.

Fred Weerman, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen
Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur

Decaan Fred Weerman besteedde in een vlog d.d. 7 mei aandacht aan de casus: