Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Iedere arts en specialist, maar ook paramedici en andere hulpverleners kunnen in hun werk te maken krijgen met forensisch geneeskundige aspecten zoals geweld, mishandeling, zedendelicten, natuurlijke en niet-natuurlijke dood. Forensische geneeskunde dient daarom academisch ingebed te worden en de overheid zou dat moeten helpen faciliteren, aldus Udo Reijnders, bijzonder hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde, in zijn oratie op 22 september jl.

Reijnders

In zijn oratie betoogde Reijnders dat er te weinig kennis is over forensisch geneeskundige aspecten, omdat er in de basisopleiding geneeskunde - maar ook in de vervolgopleiding tot specialist - te weinig aandacht aan besteed wordt. Niet-natuurlijke overlijdensgevallen worden daardoor nog te veel gemist, zowel door behandelend artsen en specialisten als door forensisch artsen door het zich onvoldoende houden aan de richtlijnen. Eerder werd al aangegeven dat 75% van de artsen mishandeling niet herkent. En het zal volgens Reijnders niet snel beter worden, want het universitair onderwijs is aan het verarmen; alles moet sneller en korter. Maar omdat bovengenoemde onderwerpen zó frequent voorkomen, zou forensische geneeskunde als verplichte module in de opleidingen opgenomen moeten worden.

Oratie Udo Reijnders (download)