Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een groot aantal organisaties is al actief bezig met het vergroten van diversiteit en inclusie van medewerkers. Ook zijn ministeries druk met beleid en wetgeving om discriminatie tegen te gaan. Wat kunnen beleid, organisaties en wetenschappers van elkaar leren en waar zitten kansen voor productieve samenwerking?

Detail Summary
Datum 5 februari 2020
Tijd 14:00 - 16:30
Locatie Oudemanhuispoort
Ruimte Locatie: Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam, zaal C 1.17
Verschillende mensen slaan de handen ineen

Tijdens deze interactieve sessie gaan wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en vertegenwoordigers van beleid en praktijk met elkaar in gesprek met het doel kennis met elkaar te delen en samenwerking te verkennen.

Werving en discriminatie

Discriminatie van minderheden op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog steeds onverminderd groot. Zo konden we lezen over de aanhoudende discriminerende praktijk van uitzendbureaus, en ook de UvA presenteerde nieuw onderzoek over etnische discriminatie tijdens het proces van werving en selectie.

Diversiteit in organisaties

Naast deze discussie over discriminatie tijdens werving, is er veel publieke aandacht voor diversiteit in organisaties. Krijgt iedereen dezelfde kansen in een organisatie? Voelt iedereen zich thuis in een organisatie? Hoe gaan we om met zowel positieve als negatieve effecten van diversiteit?

Wetenschappers, beleidsmakers en organisaties zien zich allemaal geconfronteerd met deze vraagstukken. Ongelijke behandeling van burgers is immers een grote zorg want leidt tot ongelijkwaardigheid, onvolwaardige participatie en verlies van capaciteit.

Dialoog tussen praktijk en wetenschap

Een groot aantal organisaties is al actief bezig met het vergroten van diversiteit en inclusie van medewerkers. Ook zijn ministeries druk met beleid en wetgeving om discriminatie tegen te gaan. Wat kunnen beleid, organisaties en wetenschappers van elkaar leren en waar zitten kansen voor productieve samenwerking?

Tijdens deze interactieve sessie gaan wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en vertegenwoordigers van beleid en praktijk met elkaar in gesprek met het doel kennis met elkaar te delen en samenwerking te verkennen.

Programma

  • 13.45-14.00: Inloop
  • 14.00-14.10: opening 
  • 14.10-14.30: presentatie Bram Lance / vragen deelnemers 
  • 14.30-14.50: presentatie Kobe de Keere / vragen deelnemers
  • 14.50-15.10: presentatie Astrid Homan / vragen deelnemers
  • 15.10-15.30: presentatie Seval Gündemir / vragen deelnemers
  • 15.30-16.15: plenaire discussie (mede op basis van de ingediende vragen)
  • 16.15-16.30: afsluiting

Presentaties onderzoek

Bram Lancee (Sociologie) – Discriminatie bij werving en selectie

Bram Lancee deed samen met de Universiteit Utrecht (UU) een groot veldexperiment met meer dan 4.000 fictieve sollicitanten naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Helpt het als sollicitanten meer persoonlijke informatie – zoals een foto, diplomacijfers en het benadrukken van hun productiviteit – toevoegen aan hun cv? Is er verschil tussen verschillende minderheidsgroepen in de mate waarin zij gediscrimineerd worden?

Hij concludeert dat sollicitanten zelf maar weinig kunnen doen om hun baankansen te vergroten en dat er verschillen zijn tussen groepen.

dhr. dr. B. (Bram) Lancee

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Institutions, Inequalities and Life courses

Kobe de Keere (Sociologie) – Cultureel kapitaal in het wervingsproces

Kobe de Keere onderzoekt de rol van cultureel kapitaal in het wervingsproces. Cultureel kapitaal is het geheel van kennis, cognitieve vaardigheden en opleiding van een persoon. Denk bijvoorbeeld aan iemands muzieksmaak. Hij praat hiervoor met recruiters en onderzoekt de handleidingen en trainingen waarvan zij gebruikmaken. Ook houdt hij diepte-interviews met recruiters. Daarnaast analyseert hij 80 sollicitatiegesprekken aan de hand van video-opnames.

dhr. dr. K. (Kobe) De Keere

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Cultural Sociology

Astrid Homan (Organisatiepsychologie): Diversiteit in teams

Astrid geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit in teams. Uit dit overzicht blijkt onder andere dat de effectiviteit van management van diversiteit grotendeels afhankelijk is van de mate waarin teamleden een positieve overtuiging over en goede omgangsvaardigheden met diversiteit hebben.

Astrid zal ook enkele aanbevelingen geven voor managers en HR medewerkers en adviseurs die te  maken hebben met diversiteit in hun teams en hun organisatie.

mw. prof. dr. A.C. (Astrid) Homan

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Work and Organizational Psychology

Seval Gündemir (Organisatiepsychologie) – Inclusiviteit in organisaties

Seval Gündemir richt zich op diversiteit, leiderschap en intergroepsrelaties. Ze geeft inzicht in individuele en contextuele factoren die traditioneel ondervertegenwoordigde groepen belemmeren of juist aanmoedigen om leidinggevende functies in organisaties te bekleden. ‘Vergelijk diversiteit met de uitnodiging voor een feestje. Inclusiviteit gaat een stap verder op een feestje waar je ook ten dans wordt gevraagd. Als je mede de muziek bepaalt, dan heb je ‘shared impact’.

mw. dr. S. (Seval) Gündemir

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Work and Organizational Psychology

Deelname aan de sessie

Deze sessie is specifiek bedoeld voor beleidsmakers en vertegenwoordigers van gemeenten, organisaties en bedrijven die zich met het onderwerp diversiteit (of inclusiviteit) bezig houden. Je kunt je inschrijven via onderstaande link, er zijn nog een paar plekken beschikbaar.

Geef je op voor de sessie

Oudemanhuispoort

Ruimte Locatie: Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam, zaal C 1.17

Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN Amsterdam