Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De leuke kant van seks staat centraal tijdens het eerste Channah Zwiep Memorial Symposium aan de Universiteit van Amsterdam. Sprekers uit verschillende vakgebieden belichten hun visie op seks en seksuele opvoeding bij kinderen met een verstandelijke beperking.

Kerngegevens van evenement Seks is leuk voor iedereen!
Datum 1 maart 2018
Tijd 19:30 -21:30
Locatie
Roeterseilandcampus - gebouw A
Ruimte Locatie: REC-A1.02
Channah Zwiep Memorial Symposium

Iedereen krijgt te maken met seksualiteit. Kinderen, jongeren, volwassenen, en dus ook jongeren met een verstandelijke beperking. Met dit symposium willen de organisatoren, studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, ingaan op de leuke kanten van seksualiteit en seksuele opvoeding bij jongeren met een verstandelijke beperking. Met deze positieve insteek sluiten zij aan bij de Maand van de Leuke Seks, een initiatief van de landelijke platform dat bestaat uit trainers, docenten, pedagogen en een ouderorganisaties.

Programma

  • Willy van Berlo gaat in haar presentatie in op de seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, en hoe er bij de doelgroep onderzoek kan worden gedaan.
  • Dilana Schaafsma, van de Fontys Hogeschool, houdt zich sinds 2009 bezig met het onderwerp seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Met haar onderzoek wil Schaafsma de seksuele gezondheid van jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking verbeteren.
  • Christel van der Horst, van de BlikOpeners en FABRIEK69, gaat dieper in op de vragen: Waarom is het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking veel te leren over leuke seks? En hoe kun je daar als professional vorm en inhoud aan geven?

Over de sprekers

Willy van Berlo

Willy van Berlo was tot voor kort programmacoördinator Zorg bij Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit. Ze heeft diverse onderzoeken gedaan naar omvang, kenmerken en achtergronden van seksuele grensoverschrijding/seksueel geweld bij verschillende groepen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze betrokken geweest bij de ontwikkeling van programma’s en interventies om de seksuele gezondheid van kwetsbare groepen te bevorderen. 

Dilana Schaafsma

Op dit moment is het onderzoek van Schaafsma vooral gericht op relatievorming en daten. Mensen met een verstandelijke beperking ervaren veel problemen met het vinden, aangaan en onderhouden van relaties. Sociale netwerken zijn vaak klein en bestaan grotendeels uit zorgprofessionals en familieleden. Eenzaamheid komt dan ook vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder een beperking. Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan? En hoe kunnen wij mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in het aangaan van betekenisvolle relaties? Dit en meer zal aan bod komen in haar presentatie.

Christel van der Horst

Christel van der Horst is mede eigenaar van deBlikOpeners en de coöperatie FABRIEK69. Zij geeft daarbij advies en training over relaties intimiteit en seksualiteit binnen zorg welzijn en onderwijs. Daarnaast is zij centrale aandachtfunctionaris relaties intimiteit en seksualiteit binnen Bartimeus.

Over het Channah Zwiep Memorial Symposium

Het Channah Zwiep Memorial Symposium is een initiatief va de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Het symposium wordt gehouden ter nagedachtenis van UvA-onderzoeker Channah Zwiep (10 november 1962- 14 februari 2017). Seksualiteit en seksuele opvoeding waren de onderwijs- en onderzoeksthema’s waarmee Channah zich succesvol mee bezighield. Om haar en haar werk te blijven eren wordt het Channah Zwiep Memorial Symposium een jaarlijks  terugkerend evenement.

Studenten van afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen kunnen een colloquiumpunt verdienen met het bijwonen van dit symposium.

Roeterseilandcampus - gebouw A

Ruimte Locatie: REC-A1.02

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam