Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Je leerlingen écht begrijpen en in staat zijn om een lesprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften en belevingswereld van de klas. Dat zijn de doelstellingen van een uniek project van de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Eerste- en tweedejaarsstudenten doen hierbij nieuwe kennis op via uitwisseling met mensen uit verschillende etnische, culturele en religieuze groepen. Deze kennis kunnen de studenten toepassen in hun klas. Voor het project ontving de UPvA een Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro.

Comeniusbeurs UPvA 2018
De Comeniusbeurs stelt UPvA-studenten in staat om echt kennis te maken met mensen uit de verschillende groepen in de stad

‘Een gemiddelde Amsterdamse klas bestaat uit leerlingen vanuit allerlei verschillende (etnische) groepen’, vertellen Lisa Gaikhorst, Fadie Hanna, Inti Soeterik en Sherilyn Deen van de UPvA. ‘Onze studenten komen vooral uit relatief mono-culturele omgevingen buiten Amsterdam. Om als UPvA-student je leerlingen beter te begrijpen, is het belangrijk om echt kennis te maken met mensen uit de verschillende groepen in de stad, en andere perspectieven te leren kennen dan het eigen bekende perspectief. Denk aan mensen met een Afro-Nederlandse of Marokkaans-Nederlandse achtergrond, maar ook aan religieuze gemeenschappen of de homogemeenschap. Door duurzame relaties met hen op te bouwen, leer je hen echt kennen en ben je onderdeel van die groep. Je krijgt inside information, en je leert dat er ook verschillen zijn bínnen de groep. Je leert hoe mensen zichzelf zien, en welke onderwerpen zij belangrijk vinden.’

Betere band zorgt voor betere prestaties

De kennis die de studenten daardoor opdoen, kunnen zij weer toepassen op de eigen klas. ‘Daardoor bouw je een betere band op met je leerlingen, waardoor deze beter gaan presteren. Die band kun je verder versterken door je lesprogramma op het gebied van bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en taal beter te laten aansluiten op de behoefte van je leerlingen.’

Afro-Nederlandse achtergrond

In het project is gekozen voor de groep mensen met een Afro-Nederlandse achtergrond – een vrij willekeurige keuze, volgens het UPvA-team. ‘Voor de subsidie-aanvraag moesten we het project inkaderen. Maar de principes kun je uiteraard ook toepassen op andere etnische, culturele en religieuze groepen.’

Hoe leg je contact?

Maar hoe leg je als UPvA-student contact en hoe begin je duurzame, informele relaties met mensen uit gemeenschappen waar je niet meteen jezelf toe rekent? Daarvoor heeft de UPvA de hulp ingeroepen van twee stichtingen. FawakaNDL inspireert kinderen en jongeren van verschillende achtergronden tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd. Passie voor je Toekomst stimuleert jongeren en studenten van verschillende achtergronden om door middel van professionele workshops, trainingen en mentoring hun passie te ontdekken en deze om te zetten in een toekomstplan. Deze stichtingen helpen de studenten om contacten te leggen zodat zij kunnen deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het uitvoeren van interventieonderzoek. Tot slot kunnen de studenten meedraaien in het mentorprogramma van Passie voor je Toekomst, waarin mentoren van allerlei diverse achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Over de Comeniusbeurzen

Het Comeniusprogramma, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Met een Comenius Senior Fellow-beurs (100.000 euro) kunnen onderwijsprofessionals een innovatie of verbetering binnen hun eigen opleiding doorvoeren.