Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Migratie- en vluchtelingenvraagstukken beheersen wereldwijd politieke en publieke agenda’s. De Europese Unie zoekt naar duurzame oplossingen, internationale samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een internationaal consortium, gecoördineerd door de Universiteit van Amsterdam, gaat het Europese migratievraagstuk onderzoeken en komt met beleidsadvies.

Migranten aan de noordgrens in Griekenland
Migranten aan de noordgrens in Griekenland (foto: Europees Parlement)

Het internationale consortium Advancing Alternative Migration Governance (ADMIGOV) gaat onderzoeken hoe Europees migratiebeleid in de praktijk aansluit bij de basisprincipes van de Verenigde Naties. Het team ontvangt hiervoor 3 miljoen euro subsidie in het Horizon2020 programma van de Europese Commissie en heeft een looptijd van 4 jaar.

Basisprincipes migratiebeleid

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de Verklaring van New York van 2016 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 van de Verenigde Naties. In deze verdragen is overeengekomen dat staten samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van migratie- en vluchtelingvraagstukken en zich inzetten voor het beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering wereldwijd.  Welk migratiebeleid kan bijdragen aan het in praktijk brengen van deze principes en prioriteiten?

Analyse van huidige migratie

Het internationale team gaat huidige migratie analyseren en richt zich hierbij op drie basissituaties waarin EU en nationaal beleid uitgevoerd worden:

  1. entree/toegang tot de EU
  2. het (gedwongen of vrijwillig) verlaten van de EU
  3. de innovatieve mogelijkheden tot tijdelijke en circulaire migratie.

Het team kijkt daarbij in detail naar de uitvoering van twee basis principes: het protectieprincipe en het principe om ontwikkelingsdoelen te ondersteunen. Ook mogelijke spanningen tussen verschillende beleidsoplossingen staan centraal (zoals de spanning tussen beschermen en beheersen) en spanningen tussen bestaand beleid en de ongekend omvangrijke aantallen migranten in de praktijk.

Locaties van onderzoek

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het rijke deel van de EU (zoals Nederland, Belgie en Duitsland) en aan de grenzen van de EU (Griekenland, Turkije, Spanje en Polen). Daarnaast worden data verzameld van migranten onderweg, en wordt de situatie in herkomstlanden en transitsituaties zoals in Libanon, Niger en Ethiopie bestudeerd. Met de keuze voor deze locaties hoopt het team kennis te vergaren over de meest cruciale en problematische processen rond migratie en beleid die momenteel spelen.

Beleidsadvies

ADMIGOV wil inzicht krijgen in de huidige kloof tussen principes van beleid enerzijds en de praktijk anderzijds. Het doel is om alternatieve vormen van migratiebeleid te ontwikkelen die optimaal bij de principes aansluiten en daarmee aan een toekomstbestendig migratiebeleid bijdragen.

De wetenschappelijk inzichten zullen worden omgezet in concreet advies en daarmee de EU ondersteunen om de Verklaring van New York en de Duurzame ontwikkelingsdoelen in de praktijk te kunnen brengen.

Partners in het consortium

Het penvoerderschap is in handen van dr. Anja van Heelsum (principal investigator), dr. Jeroen Doomernik, dr. Polly Pallister-Wilkins en dr. Barak Kalir. De UvA voert het onderzoek uit samen met de universiteiten van Maastricht, Aegean, Aalborg, Barcelona (UB), Brussel (ULB), Wroclaw en Addis Ababa, alsmede Koç University, de American University in Beirut, Clingendael, Centre for International Information and documentation in Barcelona en Danish Refugee Council.