Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. In grootstedelijke gebieden, zoals in de regio Amsterdam, doet deze ‘superdiversiteit’ een groot appèl op de competenties van leerkrachten. In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam ontwikkelen scholen en kennisinstellingen gezamenlijk praktijkgerichte kennis en bruikbare producten voor de onderwijspraktijk.

diverse kinderen

De Werkplaats is onderdeel van een landelijke pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die in september 2016 startte naar het voorbeeld van  academische werkplaatsen in de gezondheidszorg. Het doel van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is om praktijkgerichte kennis en producten te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers bindt. 

Diversiteit in en om de klas

Het eerste onderzoeksthema dat de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) heeft opgepakt is het thema Diversiteit in en om de klas. Het begrip 'diversiteit´ verwijst naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkeling, maar ook naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien: etniciteit, cultuur, sociaaleconomische status, gender en religie, thuissituatie en gezinssamenstelling.

We willen allemaal recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Maar wat betekent dat voor hoe we onderwijs vormgeven? Veel leerkrachten vinden het lastig om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip, uitsluiting en discriminatie met zich mee kan brengen. De Werkplaats in Amsterdam heeft als doel de handelingsbekwaamheid van leerkrachten rondom diversiteit te vergroten.

Kennisclips en andere output

Bij het kennisknooppunt ‘IAmEducation’ vinden de deelnemers van de werkplaats en andere geïnteresseerden korte kennisclips, literatuur, de werkplaatsagenda en achtergrondinformatie.

Samenwerking binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

De WOA is een samenwerkingsverband van drie PO-schoolbesturen – ASKO, STAIJ en Sirius – en drie kennisinstellingen: de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Kohnstamm Instituut (KI). 

De komende jaren zal de Werkplaats verder worden uitgebreid met thema’s die raken aan het onderwijs binnen een grootstedelijke context, zoals kansenongelijkheid.  

Landelijke werkplaatsen

In totaal doen er drie werkplaatsen aan de landelijk pilot mee, die onderling nauw samenwerken:

  1. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent in Tilburg (POINT)
  2. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)
  3. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

De twee jaar durende pilot krijgt in het schooljaar 2018/2019 een vervolg. Dan ligt het accent op de kennisdeling en borging.

Link: Lees meer in de gezamenlijke publicatie Samen onderzoeken werkt.