Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het Nationaal Regio-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) honoreert 7 projecten van onderwijswetenschappers die zich gaan richten op onderwijsvraagstukken rond burgerschap, leesproblemen, diversiteit, didactiek, taalproductie en minderjarige nieuwkomers. Het onderzoek zal concrete inzichten en producten voor de praktijk opleveren.

Pupils at Dutch School
Flickr/Creative Commons

De wetenschappers die de gehonoreerde projecten gaan trekken, zijn verbonden aan de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en aan het gelieerde Kohnstamm Instituut.

De projecten zijn geselecteerd binnen het NRO programma ‘Langlopend praktijkgericht onderzoek’ waarin totaal 27 onderzoeksprojecten van start zullen gaan. Ieder project ontvangt een subsidie van maximaal 500.000 euro en in totaal gaat het  bij de UvA/Kohnstamm projecten om een subsidie van 3 miljoen euro. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van 36 maanden.

Onderzoeksprojecten UvA/Kohnstamm Instituut

De onderzoeksprojecten gaan zich richten op voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De specifieke thema’s die behandeld worden zijn:

 1. Titel: Resultaatgericht burgerschapsonderwijs
  Thema: De socialiserende functie van het onderwijs
  Projectleider: Prof. dr. Anne Bert Dijkstra – Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
 2. Titel: Wat maakt de grootschalige implementatie van een evidence-based programma voor de preventie van leesproblemen tot een succes?
  Thema: Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek
  Projectleider: Prof. dr. Peter de Jong – Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
 3. Titel: Diversiteit in de klas leren benutten
  Thema: Professionalisering van onderwijsprofessionals
  Projectleider: Prof. dr. Monique Volman – Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
 4. Titel: Redeneren over maatschappelijke problemen: ontwikkeling en implementatie van didactische aanpakken bij Maatschappijwetenschappen
  Thema: Onderwijsaanbod en curriculum
  Projectleider: Prof. dr. Carla van Boxtel – Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
 5. Titel: Het bevorderen van doeltaalgebruik in het moderne vreemde talenonderwijs. Effecten van video-, audio-, en tekst-chat interactie op de taalproductie en motivatie van leerlingen.
  Thema: Onderwijs en technologie
  Projectleider: Dr. Marrit van de Guchte – Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
 6. Titel: Vernieuwende en beproefde methodieken en instrumenten voor burgerschapsonderwijs in het mbo: ontwerp en onderzoek
  Thema: De socialiserende functie van het onderwijs
  Projectleider: Dr. Ineke van der Veen –Kohnstamm Instituut
 7. Titel: Onderwijsloopbanen van minderjarige nieuwkomers
  Thema: Onderwijs en levensloop
  Projectleider: Dr. Erik van van Schooten –Kohnstamm Instituut

Over NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. 

Meer info