Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen reiken de prijs uit voor Brummelman’s onderzoek naar zelfbeeldontwikkeling bij kinderen en narcisme. De jury beoordeelde zijn onderzoek als zeer innovatief en van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit.

In zijn onderzoek kijkt Eddie Brummelman naar de rol die zelfwaardering speelt in de opvoeding van kinderen. Zelfwaardering wordt vaak gezien als een belangrijke basis voor geluk en succes. Brummelman toont met zijn onderzoek echter dat het aanleren van zelfwaardering, door kinderen op een voetstuk te zetten en te bevestigen in hun bijzonder zijn, ook averechtse gevolgen kan hebben en bijvoorbeeld tot narcistische trekken kan leiden.

Sociale leertheorie

De jury is van mening dat Brummelmans onderzoek zeer innovatief is omdat het hem lukt aan te tonen dat de psychoanalytische theorie te kort schiet in het verklaren van narcisme en inzichten uit de sociale leertheorie tot een beter begrip leiden. Dit begrip is belangrijk gezien narcisme een maatschappelijk probleem is dat voor veel wetenschappelijke disciplines van belang is.

Wetenschappelijke kwaliteit, onafhankelijkheid en originaliteit

Ook noemt de jury de uitstekende wetenschappelijke kwaliteit van Brummelmans onderzoek, blijkende uit de combinatie van toegepaste methodes (longitudinale benadering, dagboekstudies, experimentele studies en interventiestudies). Daarnaast waardeert de jury “de wetenschappelijke onafhankelijkheid en originaliteit waarmee Brummelman zijn onderzoek verricht, zijn grote productiviteit, en het feit dat hij zijn onderzoek in internationale netwerken weet te verankeren en door te ontwikkelen. Hij is enorm actief en bedreven in het uitdragen van zijn onderzoek in de maatschappij.”

Over Eddie Brummelman

Eddie Brummelman (1987) promoveerde in 2015 cum laude in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt nu als postdoctoraal onderzoeker bij het onderzoeksinstituut voor kind en ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam.
Profielpagina Eddie Brummelman

Nationale Postdocprijs

De Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie (DJA) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs bedraagt 10.000 euro en is bedoeld voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met (potentieel) grote maatschappelijke impact. Eddie Brummelman is de tweede winnaar van de Nationale Postdocprijs.

De Jonge Akademie  en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties.

De prijsuitreiking is op vrijdagmiddag 23 november 2018 in het Trippenhuis te Amsterdam.

- Dit bericht is gebaseerd op het persbericht van De Jonge Akademie en KHMW -