Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Universiteit van Amsterdam coördineert nieuw internationaal onderzoek naar de impact van wetgeving en informele regelingen op civil society in Bangladesh en Zambia.

Luc Fransen
Luc Fransen, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen, coördinator van het onderzoeksproject.

Het consortium dat verder bestaat uit het Peace Research Institute Oslo, het Aureolin Research, Consultancy & Expertise Development (Dhaka, Bangladesh) en het Southern African Institute for Policy and Research (Lusaka, Zambia) doet vergelijkend onderzoek naar maatschappelijke organisaties in beide landen en doet daarvan verslag in blogs, onderzoeksrapporten en beleidsvoorstellen.

NWO-WOTRO

Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-WOTRO Science for Global Development-programma dat innovatief onderzoek naar globaliseringsvraagstukken financiert. NWO-WOTRO-onderzoek wordt uitgevoerd in multidisciplinaire teams die bestaan uit onderzoekers uit het noorden en het zuiden, en beoogt een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Onderzoek geleid door UvA

Het onderzoek wordt geleid door Luc Fransen, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Fransen deed eerder onderzoek naar MVO, duurzame ontwikkeling bij mondiale toeleveringsketens, transnationaal maatschappelijk activisme en internationale organisaties. Fransen raakte geïnteresseerd in informele regelingen toen hij onderzoek deed naar organisaties in Zuidoost Azië en sub-Sahara Afrika die duurzame ontwikkeling in mondiale toeleveringsketens en rechten van arbeiders aankaarten