Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In de afgelopen jaren is het aantal en gebruik van gezondheidswebsites enorm gegroeid. UvA promovendus Minh Hao Nguyen onderzocht de rol van deze websites voor specifiek oudere patiënten met kanker. Goede informatie kan de betrokkenheid bij gezondheid en zorg vergroten, helpen bij besluitvorming, angst verminderen en kwaliteit van leven verbeteren. Hoe kunnen we online gezondheidsinformatie voor patiënten met kanker daarvoor optimaliseren?

Online gezondheidsinformatie op een tablet

Door visuele/auditieve en cognitieve achteruitgang, beperkte computerervaring en gezondheidswebsites die niet afgestemd zijn op persoonlijke voorkeuren, kunnen oudere patiënten minder gemotiveerd en bekwaam zijn in het gebruik van online gezondheidsinformatie en het risico lopen minder goed met hun zorgverleners te communiceren. Zo kunnen ze zich minder goed voorbereiden op medische consulten en stellen daardoor bijvoorbeeld minder vragen of onthouden minder informatie.

Hoe kunnen we online gezondheidsinformatie verbeteren?

In haar promotieonderzoek stond Minh Hao Nguyen stil bij de vraag hoe we online gezondheidsinformatie voor oudere patiënten met kanker kunnen verbeteren zodat een goede communicatie met zorgverleners wordt ondersteund. Door de eerder genoemde visuele/auditieve en cognitieve achteruitgang kunnen oudere van jongere volwassenen verschillen wat betreft hun voorkeuren voor het presentatieformat van online informatie.

"Kunnen patiënten met behulp van websites op maat informatie beter onthouden, zowel van de sites die ze bezoeken als van hun medische consulten?"

Nguyen onderzocht of het zou helpen het presentatieformat van websites op maat te maken en gebruikers zelf tekstuele, visuele en audiovisuele voorkeuren te laten instellen: zijn patiënten dan meer tevreden over websites, voelen zij zich beter voorbereid, neemt hun angst af, kunnen ze betere vragen stellen en zien we hierin verschillen bij jongere en oudere patiënten?

Patiënten meer tevreden met website op maat dan met standaard website

Nguyen onderzocht de impact van gezondheidswebsites met behulp van twee experimentele studies onder jongere en oudere volwassenen en twee veldstudies onder jongere en oudere patiënten met kanker. In totaal namen ruim 1200 mensen deel aan deze studies. Een deel van de respondenten kreeg een website op maat te zien waarop zij het presentatieformat naar eigen voorkeur konden aanpassen. De overige respondenten kregen een standaard website te zien. Nguyen analyseerde de effectiviteit van websites op maat versus standaard websites en komt tot de volgende conclusies:

  • De website op maat zorgt voor een hogere motivatie en bekwaamheid de informatie te verwerken.
  • Zowel jongere als oudere volwassenen zijn meer tevreden met een website op maat.
  • Oudere volwassenen hebben meer aandacht voor de website op maat en kunnen daardoor meer informatie onthouden.
  • Jongere volwassenen onthouden meer informatie van standaard websites.
  • Online gezondheidsinformatie (op maat en standaard) ter voorbereiding van ziekenhuisbezoeken leidt tot verbeterde gezondheidsgerelateerde uitkomsten (zoals informatieherinnering) bij oudere en jongere patiënten.
  • Jongere patiënten zijn meer tevreden over de website op maat en voelen zich minder angstig na afloop van een medisch consult, vergeleken met patiënten die een standaard website te zien kregen.
  • Oudere patiënten stellen de mogelijkheid persoonlijke voorkeuren aan te passen op prijs, zo kunnen zij de informatie gedoseerd tot zich nemen, maar dit heeft geen effect na afloop van een medisch consult (positief of negatief).

Een boodschap voor interventie designers

Met haar onderzoek laat Nguyen zien dat het aanpassen van online gezondheidsinformatie op persoonlijke voorkeuren een veelbelovende strategie is om de effectiviteit van deze informatie voor patiënten met kanker te optimaliseren, ongeacht hun leeftijd. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook relevant voor communicatiewetenschappers en interventie designers bij het ontwikkelen van effectieve online gezondheidsinformatie voor patiënten in een digitaal tijdperk.

Over Minh Hao Nguyen

Minh Hao Nguyen verrichte haar onderzoek bij de afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert op 25 april. Op 23 april wordt er een symposium rond dit thema georganiseerd, getiteld “Gezondheid in Beeld: De rol van visuele communicatie”. De toegang is gratis en het doel van dit symposium is om kennis te delen over dit onderwerp tussen praktijk en wetenschap. Nguyen werkt inmiddels als onderzoeker bij de Universiteit van Zurich.

De studie is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam UMC.