Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zetten zich samen met andere lerarenopleidingen in Amsterdam, vertegenwoordigers uit het onderwijs en de gemeente Amsterdam in om het lerarentekort in Amsterdam terug te dringen. De partijen, die hun krachten hebben gebundeld in de Taskforce Lerarentekort, hebben met de ondertekening van de nieuwe Lerarenagenda afgesproken om een extra stapje te zetten.

merkbeeld ILO

De UvA denkt binnen de Taskforce actief mee over de plannen voor de terugdringing van het lerarentekort en is bij de uitvoering van een aantal projecten betrokken zoals de werkplaatsen onderwijsonderzoek, waarin onderwijsonderzoekers en mensen uit de onderwijspraktijk samenwerken. Ook zet de universiteit zich in voor de professionalisering van leraren. Tot slot werkt de UvA mee aan de campagne ‘Liever voor de klas’, en de projecten ‘Leraar voor een dag’ (waarbij scholieren de kans krijgen om te ontdekken of ze talent hebben voor het onderwijs) en ‘Teach for Amsterdam’ (waarin onder meer Informatica-docenten voor het voortgezet onderwijs worden opgeleid).

Werving en behoud van leraren

De gemeente richt zich daarnaast op werving en behoud van leraren en schoolleiders. Het college investeert in de periode 2019-2023 € 23 miljoen in onder meer extra ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten, reiskostenvergoedingen, woningen en parkeerplaatsen voor leraren, professionalisering van leraren en ondersteuning van schooldirecteuren. De plannen moeten 500 extra leraren opleveren.

Positief beeld van de Amsterdamse leraar

Erna van Hest, directeur van het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de UvA: ‘We hopen dat al deze acties bijdragen aan een positief beeld van de Amsterdamse leraar en het lesgeven in de stad Amsterdam, en dat de instroom in onze lerarenopleidingen daarmee verder toeneemt.’