Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op Girlsday kunnen meisjes met technische beroepen kennismaken. Hoe zit dat met de huidige sekse-segregatie in het onderwijs? ‘De afgelopen jaren kiezen meisjes vaker voor traditionele ‘jongensvakken’, maar niet omgekeerd’, stelt UvA socioloog Herman van de Werfhorst.

Jonge vrouw lost wiskundige formule op

Aanleiding voor de jaarlijkse Girlsday is dat veel vrouwelijk technisch- en bètatalent onbenut blijft of  verloren gaat, terwijl er vanuit het bedrijfsleven grote vraag is naar technisch geschoold personeel. Sekse-segregatie in studierichtingen, ofwel dat meisjes traditioneel voor talen kiezen en jongens voor exacte vakken, is hiervoor een verklaring.

In de wetenschappelijke literatuur wordt dit ook wel de lekkende STEM (science, technology, engineering en mathematics) pijpleiding genoemd, vertelt Van de Werfhorst: “Gedurende de basis- en middelbare school lekt er potentieel vrouwelijk bèta-talent weg. Meisjes verliezen gaandeweg interesse in de exacte vakken en kiezen minder vaak voor de hogere wiskundeniveaus.”

Verklaringen vanuit de sociologie

Vanuit de sociologie wordt gesteld dat sekse-segregatie niet alleen wordt verklaard door het verschil in belangstelling van jongens en meisjes voor exacte vakken, maar breder moet worden bezien. Meisjes en vrouwen zouden bijvoorbeeld minder vaak voor bètavakken en een bestaan als scientist kiezen, omdat ze denken dat dit lastig te combineren is met het vormen van een gezin. Een andere observatie is dat sekse-segregatie tussen studierichtingen minder sterk is onder kinderen van hoger opgeleide ouders. Mogelijk omdat de ouders beter zijn in wiskunde, of omdat ze hun kinderen minder traditioneel opvoeden.

Trend van de laatste jaren

Volgens socioloog Herman van de Werfhorst was de sekse-segregatie in studierichtingen lange tijd stabiel, ondanks het feit dat meisjes op school beter gingen presteren dan jongens. De afgelopen jaren echter, neemt de sekse-segregatie geleidelijk af en kiezen meer meisjes voor de zogenaamde STEM-vakken. “De desegregatie vindt dan ook vooral plaats doordat meisjes vaker voor traditionele ‘jongensvakken’ kiezen en niet omgekeerd”, aldus Van de Werfhorst.  Hierbij moet wel een kanttekeningen worden geplaatst: jongeren bepalen hun studierichting niet alleen op basis van hun cijfers voor wiskunde en talen, maar ook op basis van de relatieve score van de vakken onderling. Dus wanneer meisjes beter worden in wis- en natuurkunde, neemt de sekse-segregatie in studierichting niet in eenzelfde mate af, omdat ze relatief nog steeds beter presteren in talen. 

Meer over Girlsday

Vorig jaar gingen ruim 11.000 meisjes op bezoek bij 350 bèta-, technische, ICT-bedrijven. “Op Girlsday laten we meisjes zien en vooral ervaren wat er allemaal mogelijk is met nieuwe technologie. Als meisjes op jonge leeftijd in aanraking komen met bèta, techniek en ICT, dan is de keuze voor een technisch profiel sneller gemaakt,” aldus Cocky Booij, directeur VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek dat de Girlsday organiseert.

dhr. prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst

Maak verder kennis met het werk van socioloog Herman van de Werfhorst