Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

'Veilige plek voor onveilige meningen' was de titel van de Konhstammlezing die Femke Halsema op 29 maart 2019 hield. De tekst van deze lezing, waarin Halsema burgerschap en onderwijs centraal stelt, staat nu online.

Femke Halsema, burgemeester Amsterdam. Fotograaf Tom Feenstra, Gemeente Amsterdam

Hoe voeden wij onze kinderen op tot goede staatsburgers? Die vraag is natuurlijk van alle tijden; Plato stelde hem al. In deze lezing stelt Halsema burgerschap en onderwijs centraal. Hoe proberen wij tegenwoordig onze kinderen op te voeden en op te leiden tot onafhankelijk denkende volwassenen die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn voor een goed functionerende democratische rechtstaat? Welke ontwikkelingen in onderwijs en samenleving dragen daaraan bij en welke tendensen zien we die het ontwikkelen van burgerschap niet bevorderen. Ieder kind, waar zijn of haar wieg ook heeft gestaan, zou het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Welke verbeteringen zijn mogelijk?

Download de tekst van de lezing

Over Femke Halsema

Femke Halsema werd op 25 april 1966 geboren en groeide op in Enschede. Na een opleiding tot  criminoloog bekleedde zij diverse posities in het openbaar bestuur, waaronder fractievoorzitter in de Tweede Kamer en politiek leider van GroenLinks. In 2011 verliet zij na twaalf jaar de landelijke politiek om meer praktisch bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sinds die tijd werkte zij als bestuurder in het bedrijfsleven, in de semipublieke sector en in de cultuursector. Ook publiceerde Halsema haar politieke memoires Pluche en schreef zij het essay Macht en verbeeldingvoor de Maand van de Filosofie. Op 12 juli 2018 werd Halsema benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Als burgemeester is zij onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid en handhaving in Amsterdam.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de twintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. 

Onderwijs en Opvoeding Amsterdam

Het samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV, en onderzoeksinstituut LEARN! en LEARN! Academy van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)