Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Docenten, wetenschappers en consultants met verschillende achtergronden hebben in Leiden gebrainstormd over projecten om jongeren uit ondervertegenwoordigde minderheidsgroepen te betrekken bij wetenschap en technologie. De bijeenkomst was het eerste evenement van de projectgroep 'Expanding (Event) Horizons', gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. UvA-wetenschappers Ivo van Vulpen en Anna Watts maken deel uit van het team.

Het onlangs gelanceerde Expanding (Event) Horizons-project ondersteunt één van de hoofddoelen van de Nationale Wetenschapsagenda: de populatie van de wetenschappelijke studenten in 2040 net zo divers maken als de Nederlandse bevolking. Dit moet het probleem oplossen dat de Nationale Wetenschapsagenda formuleert als: in wetenschapsprogramma’s zijn meisjes, jongeren van etnische minderheden en kinderen met laagopgeleide ouders duidelijk ondervertegenwoordigd. Met behulp van een co-creatieproces worden vanuit het project educatieve activiteiten ontwikkeld, gericht op fundamentele wetenschappelijke thema's van zwaartekracht en licht. De doelgroepen zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot 16 jaar met alle achtergronden.

Expanding (Event) Horizons
Introductie op het Universum door dr. Anna Watts, Expanding (Event) Horizons. c: P. Russo

Belangrijkste uitdagingen

Tijdens deze eerste brainstormsessie identificeerden de deelnemers de belangrijkste uitdagingen en gebruikten deze om projecten te ontwerpen met fundamentele wetenschappelijke thema's zoals zwaartekracht en licht. De co-creatiesessie resulteerde in een breed scala aan projecten: een multidisciplinair 'Missie naar Mars' schoolproject, ‘wetenschap en maakclubjes’ in informele leeromgevingen, en lespakketten gemaakt door universiteiten om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te delen.

Dit evenement is de eerste stap voor het ontwerp. Toekomstige sessies zullen zich richten op prototypering en evaluatie van ontwikkelde educatieve STEM (Science, Technology, Engineering  and Mathematics) -activiteiten die relevant zijn voor de doelgroepen. Onderdeel van de projecten zijn experimenten, visuele ontwerpen en relevante rolmodellen. De activiteiten worden vervolgens beoordeeld, uitgewerkt en getest onder de doelgroepen.

Expanding (Event) Horizons

Expanding (Event) Horizons is een initiatief van de Universiteit Leiden (Sterrewacht Leiden en de afdeling Science Communication & Society), de Universiteit van Amsterdam (Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie en Instituut voor Fysica), Nikhef en in nauwe samenwerking met VHTO (Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) en ECHO (Expertisecentrum voor diversiteit). Het project duurt 3 jaar en wordt gefinancierd door het Building Blocks programma Nationale Wetenschapsagenda.

Vanuit de UvA Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wordt door wetenschappers Anna Watts, Ivo van Vulpen en Bart Groeneveld (programmaleider wetenschapseducatie- en communcatie) aan het project meegewerkt.
De projectleider van het project is Pedro Russo van Leiden Universiteit: russo@strw.leidenuniv.nl.