Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Zowel de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen als de masteropleiding Biomedical Sciences van de UvA hebben bij de heraccreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het algemene eindoordeel ‘goed’ ontvangen. Dit houdt in dat de opleidingen beide ‘systematisch uitsteken boven de basiskwaliteit’.

bmw-bij-accreditatie-bericht
Studenten van de bachelor Biomedische wetenschappen aan het werk tijdens een labpracticum. Foto: Jorn van Eck

Duidelijke visie en positionering

Beide opleidingen voldoen volgens het accreditatiepanel ruimschoots aan de eisen gesteld aan de beoogde leerresultaten. Het panel waardeert de duidelijke visie en positionering van de opleidingen met een focus op nieuwe biologie (‘omics’). Ook wordt de nadruk op het opleiden tot onderzoeker en de ontwikkeling van praktische vaardigheden in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstituten door het panel genoemd als een duidelijke sterkte.

Praktische vaardigheden en kleinschalige werkvormen in de bachelor

Het panel waardeert de nadruk die in het curriculum gelegd wordt op praktische vaardigheden, bijvoorbeeld in de leerlijn Academische Vaardigheden en in de practica. De opleiding weet volgens het panel ondanks de grote studentenaantallen de mogelijkheid te creëren om kleinschalig en activerend te werken. De grote bachelorstage geeft studenten de mogelijkheid om in gerenommeerde onderzoeksinstituten hun eerste praktische onderzoekservaring op te doen. Dit is volgens het panel erg waardevol met het oog op de voorbereiding op de masteropleiding.

Kwaliteit van  de master

De master wordt geprezen om de hoge kwaliteit van de scripties, meer dan 50% leidt tot een  publicatie in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Dat meer dan 90% van de afgestudeerde binnen een jaar een baan heeft geeft des te meer aan dat afgestudeerden van deze master worden gezien als zelfstandige, creatieve individuen die gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Werkwijze visitatiepanel

Het visitatiepanel bestond uit hoogleraren in de biologische en medische wetenschappen van verschillende Nederlandse en Belgische universiteiten, een onderwijsadviseur, vertegenwoordiging uit het werkveld en een masterstudent. Zij spraken uitgebreid met (een vertegenwoordiging van) het opleidingsmanagement, de opleidingscommissie, examencommissie, docenten, studenten, alumni en het werkveld. Tevens bekeek het panel een aantal vakken en onderwijsmateriaal in meer detail, en las en beoordeelde het verschillende afstudeerwerken.

Opleidingen worden op vier standaarden beoordeeld: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Naast de positieve beoordeling van positionering en de werkvormen, had het panel ook lof voor het solide toetssysteem en het hoge niveau van de scripties. De NVAO-eindoordelen zijn op een schaal van onvoldoende, voldoende, goed tot excellent. De heraccreditatie is voor een periode van zes jaar. 

Over de NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.