Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De International Society for Reef Science (ISRS) heeft bekendgemaakt dat professor Rolf Bak wordt onderscheiden met een Eminence in Research Award. Bak ontvangt de onderscheiding voor het buitengewone en excellente koraalonderzoek in zijn wetenschappelijke carrière. Rolf Bak was tot zijn emeritaat bijzonder hoogleraar Tropische Mariene Biologie aan de UvA.

Rolf Bak
Rolf Bak.Foto: NIOZ/Ken Wong

Rolf Bak werkt al bijna 40 jaar aan koraalriffen wereldwijd. Zijn wetenschappeljke interesse betreft het ecologisch functioneren (groei, mortaliteit, voortplanting) van koralen en van de dieren en planten die leven in interactie met koralen. Hoewel het meeste werk van Rolf Bak en zijn medewerkers, studenten en promovendi, gedaan wordt op de voormalige Nederlandse Antillen, met name op Curaçao en Bonaire, heeft hij waarnemingen en duikwerk verricht over de hele wereld.

Vanaf 1989 werkte hij als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Vele jaren gaf hij leiding aan het koraalrifprogramma van het Caraibisch Marien-Biologisch Instituut op Curaçao. Sinds 2004 werkte hij op het NIOZ waar zijn wetenschappelijke interesse zich verbreedde door toegenomen belangstelling voor micro-organismen, maar waar hij ook werkzaam was als speerpunt van het tropisch koraalonderzoek.

Koraalrif curacao
Koraalrif Curacao. Foto: NIOZ/Doug Finny

Koraalonderzoek Curaçao & Bonaire

Rolf Bak startte in 1973 het langst lopende monitoring-systeemonderzoek naar de gesteldheid van koralen op Curaçao en Bonaire. Door de jaren heen is een duidelijke en sterke afname in de gemiddelden van de koraalbedekking waar te nemen. Rolf Bak: 'Toen ik in 1973 met het onderzoek startte, lag de gemiddelde koraalbedekking van het hele eiland tussen de 35 en 45 procent. Over de jaren is dit gemiddelde sterk gedaald en bedraagt nu 15 procent, behalve op Oostpunt waar men over de afgelopen twintig jaar zelfs een lichte toename van het koraal waar heeft kunnen nemen. Het rif van Oostpunt is bijzonder omdat het nog een koraalbedekking van ongeveer 45 procent heeft.'

International Society for Reef Science

Elk jaar wordt een koraalrifonderzoeker geselecteerd voor de 'Eminence in Research Award'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan een koraalrifonderzoeker die buitengewoon en excellent koraalonderzoek heeft verricht gedurende een zeer lange periode. De onderscheiding wordt toegekend door ISRS, een wetenschappelijke organisatie van (± 3000) koraalrif biologen en geologen wereldwijd.

Doelstelling van de Society is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek aan koraalriffen naar onder andere stress als resultaat van lokale verontreiniging en wereldwijde opwarming van het zeewater. Met de ontvangst van het Award verkrijgt Rolf Bak ook voor het leven de status van ISRS Fellow.