Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

UvA-onderzoekers hebben een manier bedacht om planten beter bestand te maken tegen lage temperaturen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en er is al interesse uit de landbouwsector. Voor de verdere ontwikkeling van hun methode ontvangen de onderzoekers nu een subsidie uit het Physics2Market Fund van Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

Foto: Robert Reisman / Wikimedia

Een van de grote uitdagingen van de eenentwintigste eeuw is het verhogen van de wereldwijde landbouwproductie om de voortdurend groeiende bevolking te voeden, terwijl kwaliteit en kwantiteit van bouwland snel afnemen. Het is cruciaal om de opbrengst van talrijke belangrijke gewassoorten te kunnen verhogen, en tegelijkertijd het aantal geografische locaties dat geschikt is voor landbouw te vergroten.

Plant-eigen moleculen

Tegen deze achtergrond is het belangrijk om aandacht te besteden aan koude-stress, een extreme omgevingsfactor die de gewasopbrengst beperkt. Lage temperaturen belemmeren de groei en ontwikkeling van planten, terwijl vorst weefselbeschadiging veroorzaakt. De ontwikkeling van robuuste, koudebestendige planten komt dichterbij met een vinding van dr. Teun Munnik, UHD plantencelbiologie van het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) , en prof. dr. Wybren Jan Buma, hoogleraar in de moleculaire fotonica bij het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS).

Vanwege een lopende patentaanvraag kunnen de onderzoekers niet al teveel details prijsgeven, maar ze hebben in principe laten zien dat het gebruik van plant-eigen moleculen de temperatuurbestendigheid van planten sterk kan verbeteren. De voorgestelde methode, die al onderzocht is in een Europees samenwerkingsproject met wetenschappers van de universiteiten van Bristol en Warwick, belast het milieu niet en kent geen problemen op het gebied van toxiciteit.

Warmtecamera

Er is al contact geweest met geïnteresseerde bedrijven, maar voor verdere commerciële ontwikkeling is nadere onderbouwing nodig. Het is van belang vast te stellen hoe de methode de conditie van de planten precies beïnvloedt, hoe de groei en ontwikkeling van de behandelde gewassen verloopt bij normale en lagere temperaturen. Dit vereist onder andere zeer nauwkeurige metingen aan het temperatuurprofiel van de planten. Om dergelijke metingen uit te kunnen voeren, schaffen de onderzoekers nu met subsidie uit het Physics2Market programma van IXA een state-of-the-art infraroodmeter aan. Ook zullen ze de verbetering in koude-tolerantie en groei van meerdere plantensoorten gedurende langere tijd bestuderen. Het inzicht dat met dit onderzoek wordt verkregen kan op de langere termijn leiden tot economisch verantwoorde manieren om tot een duurzamere land- en tuinbouw te komen.

Over IXA en de Physics2Market Grant

IXA is het expertise centrum voor kennisvalorisatie van de UvA, HvA, VU en Amsterdam UMC. In 2016 ontving IXA een subsidie van de gemeente Amsterdam om voor een periode van vijf jaar programma’s te ontwikkelen die economische activiteit en ondernemerschap stimuleren in onderzoek en onderwijs. Met de Physics2Market Grant stimuleert IXA onderzoekers om natuurkunde-gerelateerd onderzoek te valideren om samenwerking met industriële partners mogelijk te maken.

Meer informatie over de Phycics2Market Grant

Persoonlijke pagina Teun Munnik @ SILS

Persoonlijke pagina Wybren Jan Buma @ HIMS