Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het 'Boostcrop' consortium met onderzoekers van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences en het Swammerdam Institute for Life Sciences van de Universiteit van Amsterdam krijgt bijna 5 miljoen euro subsidie uit het Europese 'Future and Emerging Technologies' programma. Boostcrop wil met een compleet nieuwe aanpak gebaseerd op de ontwikkeling en toepassing van moleculaire temperatuurregelaars de opbrengst in land- en tuinbouw verhogen.

Boostcrop ontwikkelt plant-eigen moleculen die gewassen kunnen beschermen tegen koudestress. Foto: Pexels|Alexandra Johansson

Eén van de grote uitdagingen van de 21e eeuw is het voeden van de voortdurend groeiende bevolking. Dit vereist een verhoging van de wereldwijde land- en tuinbouwproductie, terwijl kwaliteit en kwantiteit van bouwland juist snel afnemen. Daarom is het cruciaal om de opbrengst van talrijke belangrijke gewassen te verhogen en tegelijkertijd het aantal geografische locaties dat geschikt is voor landbouw te vergroten.

Koude-stress

Een belangrijk aspect dat daarbij om innovatieve oplossingen vraagt is de koude-stress van planten. Lage temperaturen en vorstschade beperken de gewasopbrengst, verhinderen dat gewassen op grotere hoogtes verbouwd kunnen worden, en limiteren het groeiseizoen en dus het rendement van bouwland.

Het Boostcrop consortium gaat zogenaamde moleculaire temperatuurregelaars ontwikkelen die ontkiemings- en groeiprocessen van planten kunnen verbeteren. Deze moleculen voorkomen koude-stress, en het idee is om ze uiteindelijk in een spray te verwerken om de gewasgroei bij lage temperatuur te verbeteren. Om toxiciteit- en milieuproblemen te voorkomen maken de onderzoekers gebruik van plant-eigen moleculen.

Nederlandse inbreng

Boostcrop bundelt de activiteiten van zes Europese academische topgroepen met een moleculair fysische, chemische, en biologische achtergrond. De Nederlandse inbreng komt voor de rekening van UvA-onderzoekers prof. dr. Wybren Jan Buma (HIMS), prof. dr. Jos Oomens (buitengewoon hoogleraar HIMS), en dr. Teun Munnik (SILS). Zij ontvangen in totaal 1,2 miljoen euro. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Bundesinstitut für Risikobewertung, het aanspreekpunt voor toxicologisch onderzoek in Duitsland, en met PlantResponse Biotech, een Spaanse spin-off van de Universidad Politécnica de Madrid, gericht op de ontwikkeling van duurzame landbouwmethodes.

Future and Emerging Technologies (FET)

Het Future and Emerging Technologies open programma van de Europese Gemeenschap heeft als doel 'to go beyond what is known'. Het is een uiterst competitief programma (honoreringspercentage 2-3%) om radicaal nieuwe technologieën te ontwikkelen op gebieden waar Europa een leidende positie kan innemen. Met FET wil de EU de basis leggen voor vergroting van Europese concurrentiekracht en economische groei.