Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor zes UvA studenten

4 december 2018

Op 26 november ontvingen zes UvA studenten een Jong Talent Aanmoedigingsprijs van 500 euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem.

De Jong Talent Aanmoedigingsprijs is voor studenten die een exacte of technische studie volgen en in hun eerste jaar uitblonken met de beste studieresultaten van hun lichting.

De Winnaars

De gelukkige winnaars vanuit onze universiteit zijn: Justin Baars (Wiskunde en technische wiskunde), Michelle van Dongen (Scheikunde UvA/VU), Jildou Hollander (Natuurkunde en technische natuurkunde UvA/VU), Anne Simone Lotfalla (Geneeskunde), Lucas Reidstra (Informatica en technische informatica) en Annemarie Vermeulen (Biologie). Binnenkort zal de KHMW een sfeerimpressie van de uitreikingen publiceren; hieronder staan alvast foto's van de dag.

KHMW Jong Talent 2018 - Prijswinnaars Wiskunde

De winnaars van de wiskunde prijzen, met Justin Baars uiterst links. Foto: Hilde de Wolf

KHMW Jong Talent 2018 - Prijswinnaars Scheikunde

De winaars van de prijzen voor scheikundestudenten. Michelle van Dongen staat in het midden, in de blauwe jurk. Foto: Hilde de Wolf

KHMW Jong Talent 2018 - Prijswinnaars  Natuurkunde

Jildou Hollander (3e studente van links, met het kettinkje) tussen de andere prijswinaars bij Natuurkunde. Foto: Hilde de Wolf

KHMW Jong Talent 2018 - prijswinnaars geneeskunde

De winnaars van de prijzen voor geneeskundestudenten, met Anne Simone Lotfalla (midden). Foto: Hilde de Wolf

KHMW Jong Talent 2018 - Prijswinaars Informatica

De prijswinnende informatica-studenten. Lucas Reidstra staat in het midden (rood geruit overhemd). Foto: Hilde de Wolf

Annemarie Vermeulen, prijswinnaar KHMW Jong Talent 2018 voor Biologie

Annemarie Vermeulen, winnaar bij Biologie, kon niet bij de uitreiking zijn. Zij ontving de prijs later uit handen van hoogleraar Michel Haring, die haar prees dat ze deelname aan een verplicht practicum verkoos boven de prijsuitreiking. Foto: Annemarie Vermeulen

KHMW

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica