Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Safi Graauw, masterstudent Earth Sciences, heeft een documentaire gemaakt over de positieve effecten van boomaanplant op het landschap in Oost-Afrika. De video ‘Seeds of Change’ laat de vooruitgang zien die is geboekt bij heraanplantprojecten in gebieden die ernstig zijn aangetast door kaalslag en erosie. Graauw’s film is nu genomineerd voor de aanmoedigingsprijs De Jonge Haan 2019 van het Genootschap voor Reclame.

Still uit video-Seeds of Change-Earth-Sciences
Still uit video Seeds of Change. Image: Vimeo

Als onderdeel van zijn Master Earth Sciences doet Safi Graauw onderzoek naar het effect van landschapsherstel door boomaanplant in Oost-Afrika op het vochtgehalte in de bovenliggende wolkenlaag. Hij doet dit onder leiding van klimatoloog John van Boxel van het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universiteit van Amsterdam.

Neerslagvorming

Graauw onderzoekt of er vanuit deze wolken mogelijk meer neerslagvorming plaatsvindt dan uit wolken boven een gedegradeerd landschap. Met deze kennis kunnen landschapsherstel projecten strategisch ingezet worden om de waterhuishouding van gedegradeerde gebieden in Oost-Afrika te herstellen of te verbeteren.

In opdracht van de ngo Justdiggit maakte Graauw een documentaire met als titel ‘Seeds of Change’, die laat zien hoe op relatief eenvoudige wijze landschappen die sterk te leiden hebben onder kaalslag en erosie kunnen worden hersteld door inheemse bomen en struiken aan te planten. De gebruikte technieken zijn eenvoudig en kunnen hierdoor gemakkelijk door de lokale bevolking worden ingezet. Justdiggit wil op grote schaal gedegradeerd land vergroenen door regenwater vast te houden en duurzame landbouw te introduceren.

Aanmoedigingsprijs

Graauw zet de film in als middel om het wetenschappelijke onderzoek naar landschapsherstel in Oost-Afrika op een  interessante en meeslepende manier over te brengen op een groot publiek. En met succes: het Genootschap voor Reclame heeft Graauw onlangs genomineerd voor de aanmoedigingsprijs De Jonge Haan 2019.