Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) ontvangt een subsidie voor het opzetten van een Student Engagement Platform, waar studenten van de faculteit ondersteuning kunnen krijgen bij initiatieven die bijdragen aan gelijke kansen voor huidige en toekomstige studenten aan hoger onderwijsinstellingen. De toekenning werd op 13 juni door minister Van Engelshoven van OCW bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Students-4-Students conferentie van ECHO, het Expertisecentrum voor Diversiteitsbeleid.

Van links naar rechts: Fatiya Munkaila (stichting Diversity Talks), Bart Groeneveld en Jeroen Goedkoop (FNWI), Khaled Tamimy, Erik van Halewijn en Artur Moeijes (stichting Diversity Talks) na de bekendmaking van de ECHO-subsidie
Van links naar rechts: Fatiya Munkaila (stichting Diversity Talks), Bart Groeneveld en Jeroen Goedkoop (FNWI), Khaled Tamimy, Erik van Halewijn en Artur Moeijes (stichting Diversity Talks) na de bekendmaking van de ECHO-subsidie

Student Engagement aan de FNWI

Student Engagement is een thema in de nieuwe onderwijsvisie van de Universiteit van Amsterdam. De UvA beoogt hiermee studenten meer betrokken te doen zijn bij ontwikkelingen in de maatschappij en in onderwijs. De FNWI geeft hier concreet vorm aan door het opzetten van een platform voor Student Engagement.

Aan de FNWI lopen er al meerdere studenteninitiatieven gericht op het verkleinen van de onderwijskloof. Met de ECHO-subsidie, ter waarde van €200.000, kan de faculteit dit soort initiatieven ondersteunen, coördineren en vormgeven. Daarnaast heeft het Student Engagement Platform als doel om tegelijkertijd studenten te stimuleren in hun eigen competentieontwikkeling. Jeroen Goedkoop, onderwijsdirecteur van het College of Science: ‘De rollen die we voor studenten zien, zijn naast het opzetten van het platform ook de uitvoering van de activiteiten zelf, het vormgeven van inclusievere studieverenigingen en het fungeren als klankbord op weg naar een inclusievere FNWI.’

De aanvraag werd voorbereid door Goedkoop samen met Bart Groeneveld, projectmanager Outreach van de faculteit, en met studenten van de stichting Diversity Talks, waaronder FNWI-student Khaled Tamimy (wis- en natuurkunde) en Erik Halewijn, student Cultural Analysis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Diversity Talks zal ook in de uitvoering een essentiële rol gaan spelen. Goedkoop: 'De eerste stap is het aanstellen van een projectleider die als spin in het web de vele partijen bij elkaar gaat brengen en het project de komende twee jaar gestalte gaat geven. Als de pilot naar wens verloopt, krijgt het project mogelijk een vervolg in de hele UvA.'

Toenemende kansenongelijkheid

Groeneveld benadrukt het belang van dergelijke initiatieven: ‘Binnen het primair- en voortgezet onderwijs neemt de kansenongelijkheid toe, waarbij doorstroom naar het hoger onderwijs steeds meer blijkt af te hangen van opleiding en inkomen van de ouders. Mede door het aanbod van dure examentrainingen en commerciële huiswerkinstituten.' Goedkoop vult aan: ‘Vooral in de bètaopleidingen blijft de instroom van studenten met een migratieachtergrond achter, al vormen de informatiewetenschappen daar de laatste paar jaar een uitzondering op. Daarnaast heeft genderdiversiteit binnen de FNWI blijvend aandacht nodig, niet alleen onder medewerkers maar ook onder studenten.’

Gemeenschap voor kennisdeling

Volgens de studenten is het opzetten van het Student Engagement Platform essentieel voor het waarborgen van continuïteit: ‘Studenteninitiatieven hebben nou eenmaal te maken hebben met een grote doorloop van deelnemers. Met het Student Engagement Platform kan de know-how behouden blijven en gaan waardevolle contacten met andere partijen niet verloren,’ aldus Halewijn.

Tamimy: 'Naast dat we een gemeenschap creëren voor kennisdeling, is het idee ook dat we aan medestudenten laten weten dat dit soort initiatieven er zijn, en er hierin ook een rol voor hen is weggelegd.'

StudieHub

Een succesvol voorbeeld van een initiatief waar studenten het voortouw nemen om het hoger onderwijs toegankelijker te maken is StudieHub, een project van studentenplatform Diversity Talks. Een van de initiatiefnemers hiervan is Khaled Tamimy, wis- en natuurkundestudent aan de FNWI. Samen met Erik van Halewijn, masterstudent Cultural Analysis bij de Faculteit Geesteswetenschappen, schreef hij mee aan de subsidieaanvraag.

'Bij StudieHub kunnen leerlingen uit Amsterdam Oost twee keer per week terecht voor huiswerkbegeleiding van studenten van de HvA en de UvA, waaronder op zaterdag op Science Park 904. Daarnaast organiseren we thema-uren, bijvoorbeeld op het gebied van studiekeuze en loopbaan, en examentraining,' vertelt Tamimy.