Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een Comenius Teaching Fellow toegekend aan FNWI-docent Erwin van Vliet. De beurs is bedoeld voor bevlogen docenten die daarmee in hun eigen onderwijspraktijk een kleinschalige innovatie door kunnen voeren. Van Vliet krijgt de toekenning voor het project 'IGuideME: de digitale applicatie voor activeren, motiveren en persoonlijke feedback'.

Problematiek persoonlijke feedback

Erwin van Vliet diende het project in bij de NRO vanwege de problematiek die hij ziet op het gebied van persoonlijke feedback bij grootschalig onderwijs: 'Een docent kan op dit moment niet alle studenten van feedback voorzien, omdat hier simpelweg niet genoeg tijd voor is. Met als gevolg dat bij onderwijs in grote groepen studenten daarom vaak pas feedback krijgen bij een summatieve (deel)toets in de vorm van een cijfer. Deze feedback komt echter te laat en geeft geen inzicht in het leerproces. Bovendien worden studenten op deze manier niet uitgedaagd.'

Innovatieve didactiek en technologie

Het doel van het project is om studenten te activeren, motiveren en van persoonlijke feedback te voorzien tijdens het gehele leerproces. Erwin van Vliet: 'Ik richt mij op aandacht voor de individuele student en activerend onderwijs. Daarbij maak ik gebruik van innovatieve didactiek en technologie. Dit gebeurt door middel van een specifieke blended learning onderwijsmethode in combinatie met de applicatie "IGuideME" (I Guide My Education).'

"IGuideME" is een feedbackinstrument waarin informatie over het leerproces overzichtelijk bij elkaar staat. Door het proces te automatiseren is het mogelijk grote groepen studenten gepersonaliseerde feedback te geven. Deze aanpak daagt studenten uit, activeert en motiveert ze.

Innovatieve aanpak

Innovatief aan de aanpak is het gebruik van een specifieke blended learning onderwijsmethode (o.a. flipped classroom en team-based learning) om de intrinsieke motivatie en zelf-regulatie te stimuleren in combinatie met de applicatie “IGuideME”, die binnen één Learning Management Systeem worden gebruikt. Zo worden studenten geactiveerd en gemotiveerd via beloning (gamification) en persoonlijke feedback de hand van learning analytics. “IGuideME” is uniek, omdat er nog geen feedbacktools bestaan die op deze wijze werken.

Er zal ook een docent-informatiepakket worden geleverd bij “IGuideME”, zodat deze methode ook bij andere vakken van diverse opleidingen gebruikt kan worden, waardoor het onderwijs over de gehele breedte kan worden verbeterd.

Het project wordt in samenwerking met Taco Werkman, Natasa Brouwer, Gerrit Oomens en Sylvia Witteveen uitgevoerd bij het vak Pathofysiologie en Neurofarmacologie, dat onderdeel is van de bachelor Psychobiologie.

Beoordeling door NRO: ‘Zeer goed’

Erwin van Vliet ontving de Fellow in de categorie ‘De waarde(n) van weten’. De commissie schrijft het volgende over het project:  'Wij zijn zeer positief over het innovatieve karakter van het project. We zijn ervan overtuigd dat het project tegemoetkomt aan een grote behoefte in het hoger onderwijs: gepersonaliseerd feedback geven aan een toenemend aantal studenten. Bovendien waarderen we de experimentele aard en grote schaal van het project, wat het vernieuwende karakter versterkt.'

Daarnaast is de commissie positief over de verwachte opbrengst van het project, die volgens hen voor veel studenten waardevol en breed toepasbaar kan zijn voor andere opleidingen en instellingen.

De aanvraag is als ‘zeer goed’ beoordeeld en is op de derde plaats in de rangorde geëindigd. Er konden maximaal acht aanvragen gehonoreerd worden.

Ook aan de slag met onderwijsinnovatie?

Heb jij ook ideeën over hoe je jouw onderwijs kunt innoveren? Het Teaching & Learning Centre van de FNWI kan je daarbij helpen, of het nu gaat om het blended maken van een vak of ondersteuning bij een grotere projectaanvraag. Kijk op de website voor meer informatie of stuur een mail naar teaching-science@uva.nl.