Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Quantum Delta Nederland, de publiek-private stichting die in 2020 is opgericht met de opdracht om de Nationale Agenda Quantumtechnologie (NAQT) te coördineren en uit te voeren, heeft van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 615 miljoen euro gekregen om de ontwikkeling van quantumtechnologie te stimuleren. Dit geeft een enorme stimulans aan quantumonderzoek en -ontwikkeling in het Amsterdamse ecosysteem.

Als een van de vijf innovatiehubs van Quantum Delta Nederland fungeert Quantum.Amsterdam als knooppunt voor de nationale quantumactiviteiten zoals beschreven in de NAQT en daarbuiten. Haar missie is om de academische wereld, het bedrijfsleven en de samenleving in een quantumecosysteem in de regio Amsterdam met elkaar te verbinden door kennisuitwisseling en innovatie te vergemakkelijken. Als netwerkorganisatie beschikt Quantum.Amsterdam over een krachtig netwerk van kennispartners zoals de Universiteit van Amsterdam (UvA), Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Hogeschool van Amsterdam. De onderzoeksbasis omvat QuSoft, het onderzoekscentrum voor quantumsoftware, en quantumlaboratoria aan de UvA, die zich richten op hardware voor quantumsimulatie, atoomklokken en toepassingen voor quantumsensing.

'Het is geweldig om te zien dat het vakgebied quantumtechnologie nu op een punt is aanbeland waarop de Nederlandse overheid het economische voordeel ziet en de noodzaak voelt om de gezamenlijke inspanning van quantumwetenschap en bedrijfsleven op een geweldige manier te ondersteunen', zegt Harry Buhrman (hoogleraar UvA, leider van de onderzoeksgroep Algorithms & Complexity bij CWI, directeur QuSoft). Ook hoogleraar Florian Schreck (UvA) is blij te zien dat de Nederlandse overheid investeert in deze revolutionaire technologie: 'Nederland is sterk in quantumonderzoek en heeft een unieke hightechindustrie. Deze financiering stelt ons in staat beide sterke punten te combineren en zo de baten van het fundamenteel onderzoek naar de samenleving te brengen'.

De nieuwe, uit het Nationaal Groeifonds toegekende financiering zal ten goede komen aan veel van de door Quantum.Amsterdam ondernomen activiteiten, zoals quantumvoorlichtingsprogramma’s voor bedrijven, een Talent and Learning Centre gericht op het opleiden van de quantumprofessionals van de toekomst en een programma dat zich richt op de ethische, juridische en sociale aspecten van quantumtechnologieën. 'Het is fascinerend om te zien hoe fundamentele inzichten en vooruitgang in de quantumfysica nieuwe technologieën mogelijk maken die veelbelovend zijn voor de samenleving. Het Quantum Delta Nederland-programma zal een krachtige impuls geven aan deze ontwikkeling, door onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen, quantumtechnologie over te dragen naar het bedrijfsleven en de samenleving, quantumbewustzijn te creëren en een nieuwe generatie quantumwetenschappers op te leiden', aldus Kareljan Schoutens (hoogleraar UvA & directeur QuSoft).

Over QuSoft

QuSoft is het Nederlandse onderzoekscentrum voor quantumsoftware met een uitstekende staat van dienst op het gebied van quantumcomputing en quantuminformatie. Zijn missie is het verkennen en ontwikkelen van toepassingen van quantumcomputers en andere quantumtechnologieën in het algemeen, ten behoeve van de samenleving. Bovendien is het de hoeksteen van de hub Quantum.Amsterdam.

Over CWI

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland en maakt deel uit van NWO-I, de organisatie van NWO-instituten. Het instituut is al sinds het midden van de jaren negentig een voorloper op het gebied van onderzoek naar quantumalgoritmen. CWI levert op dit vlak een belangrijke bijdrage aan Quantum.Amsterdam via de onderzoeksgroep Algorithms & Complexity (nu onderdeel van QuSoft).

Over UvA

De Universiteit van Amsterdam (UvA) beschikt over sterke onderzoeksgroepen op het gebied van quantumfysica en informatica. Naast deze bijdrage in de vorm van betrokken onderzoeksgroepen zal de universiteit ook investeren in Quantum.Amsterdam en werkruimte ter beschikking stellen waar wetenschappers, ingenieurs en bedrijven zullen werken, bijeenkomen en samenwerken.